ВДОСКОНАЛЕННЯ АСПЕКТІВ ФОРМУВАННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Світлана Крамарчук

Анотація


Вступ. Статтю присвячено дослідженню процесу формування операційної стратегії вітчизняних підприємств на сучасному етапі як основного засобу, що дає змогу ефективно використовувати ресурси та виробничі можливості підприємства і забезпечує досягнення бажаного результату діяльності, а також допомагає стабілізувати вітчизняну економіку в сьогоднішніх реаліях.

Мета дослідження технології підбору інструментарію для формування ефективної операційної стратегії вітчизняного підприємства. Для досягнення цієї мети визначено такі завдання: дослідити сутність операційної стратегії та означити її місце в загальній стратегії вітчизняного підприємства; охарактеризувати основні етапи формування операційної стратегії підприємства; сформулювати ефективний методичний інструментарій формування дієвої операційної стратегії вітчизняного підприємства в умовах сучасних економічних та політичних викликів.

Методи дослідження. Використано методи компаративного, системного, структурного аналізу та узагальнення.

Результати. Досліджено сутність поняття «операційна стратегія підприємства», визначено місце операційної стратегії у загальній стратегії підприємства. Охарактеризовано основні етапи формування операційної стратегії підприємства та визначено базові аспекти й інструменти, важливі для забезпечення ефективності цієї стратегії в сьогоднішніх умовах. Відповідно для побудови ефективної операційної стратегії підприємства базовими є такі аспекти: поєднання у стратегії виявлених під час аналізу можливостей і власних сильних сторін й створення між ними позитивного синергетичного зв’язку, а також чіткий прорахунок межі беззбитковості підприємства. Досліджено, що на вказаний момент базовий принцип максимізації прибутку для вітчизняних підприємств переходить на другорядну позицію порівняно із важливістю стабільно функціонувати навіть на межі беззбитковості й цим підтримувати вітчизняну економіку. Запропоновано організацію підтримки таких підприємців на рівні державного та місцевого фінансування і шляхом надання їм певного заохочення. Важливим принципом при побудові операційної стратегії таких підприємств має бути чітке та суцільне контролювання межі беззбитковості.

Висновки. Основні положення наукової статті сприятимуть формуванню ефективної операційної стратегії вітчизняних підприємств.


Ключові слова


управління, операції, стратегія, операційна стратегія, методи формування операційної стратегії

Повний текст:

PDF

Посилання


Белінський П. І. Менеджмент виробництва та операцій: підручник. К.: Центр навчальної літератури, 2005. 624 с.

Білявський В. Технологія імплементації операційної стратегії організації. Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління», 2015. Bun. 34. С.233-240.

Василенко В. О., Ткаченко Т. І. Виробничий (операційний) менеджмент: навчальний посібник. К.: ЦУЛ, 2003. 532 с.

Письменная М. С. Операционный менеджмент: курс лекций и материалы для самостоятельного изучения дисциплины. Кировоград: КЛАНАУ, 2014 236 с.

Курочкін А. С. Операційний менеджмент: навчальний посібник. К.: МАУП, 2000. 144 с.

Омельяненко Т. В. Проблеми та актуальні завдання розвитку теорії виробничої стратегії підприємства. БІЗНЕС-ІНФОРМ. 2013. № 11. С. 279–286.

Сумець О. М. Основи операційного менеджменту: теоретичний аспект і практичні завдання: підручник. К.: ВД «Професіонал», 2006. 480 с.

Яременко О. Л., Сумець А. М. Операційний менеджмент: підручник. Х.: Фоліо, 2002. 231 с.
DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2022.27.044

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.