ВІДТВОРЕННЯ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ: ПОГЛЯД КРІЗЬ ПРИЗМУ ДЕМОГРАФІЇ

Галина Баб’як

Анотація


В статті здійснено аналіз демографічної ситуації в Тернопільській області. Виявлено вплив демографічних чинників на відтворення її трудового потенціалу. Оцінено перспективи деморозвитку регіону. Подано шляхи подолання кризових демографічних явищ.

 

In the article was carriedout out the analysis of demographic situation in the Ternopil'skiy area. Was found out influence of demographic factors on the recreation of it labour potential. The prospects of demodevelopment region are appraised. Were given the ways of overcoming of the crisis demographic phenomena.


Ключові слова


відтворення населення; деморозвиток; демографічна ситуація; демографічні чинники; демографічна політика; стратегія демографічного розвитку; recreation of population; demodevelopment; demographic situation; demographic factors; demographic policy

Повний текст:

PDF

Посилання


Головне управління статистики у Тернопільській області [Електроний ресурс] – Режим доступу : http://www.te.ukrstat.gov.ua.

Гіпотези перспективних тенденцій міграцій населення до 2050 р. [Електроний ресурс] – Режим доступу : http://lib.selyam.net/docs/3400/index-39877.html?page=24.

Державний комітет статистики України [Електроний ресурс] – Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua.

Людський розвиток регіонів України : аналіз та прогноз : [колективна монографія] /За ред. чл.-кор. НАНУ, д. е. н., проф. Е. М. Лібанової. – К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007. – 328 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.