Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 18 (2013) АГРАРНИЙ СЕКТОР РЕГІОНУ В УМОВАХ РІЗНИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ Анотація   PDF
Степан Дусановський
 
№ 18 (2013) АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Анотація   PDF
Зоряна Пушкар, Богдан Пушкар
 
№ 16 (2011) АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНА РЕФОРМА: СУТЬ, ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Михайло Майброда, Ірина Ататей
 
№ 24 (2019): Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ В УКРАЇНСЬКОМУ ОСВІТНЬО-НАУКОВОМУ ПРОСТОРІ: ПРОБЛЕМИ ТА СОЦІАЛЬНІ ЗАГРОЗИ Анотація   PDF
Андрій Колесніков
 
№ 16 (2011) АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ОЗДОРОВЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Анотація   PDF
Ольга Будзяк
 
№ 22 (2017) АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В РЕГІОНІ Анотація   PDF
Наталія Слівінська
 
№ 21 (2016) АЛГОРИТМИ УПРАВЛІННЯ,ОЦІНКА ТА МОДЕЛЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В СИСТЕМІ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СУБ’ЄКТІВ Анотація   PDF
Петро Бабій
 
№ 15 (2010) АНАЛІЗ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ НА ПРАЦЮ Анотація   PDF
О. Кондрацька
 
№ 18 (2013) АНАЛІЗ ПАСАЖИРСЬКИХ ТА ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА РИНКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ Анотація   PDF
Ірина Карп
 
№ 19 (2014) АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ СОЦІАЛЬНИМИ БЛАГАМИ ТА ПОСЛУГАМИ Анотація   PDF
Роман Ціщик
 
№ 19 (2014) АНАЛІЗ РЕКРЕАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНУ: ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЙОГО ОПТИМІЗАЦІЇ Анотація   PDF
Богдан Пушкар, Зоряна Пушкар
 
№ 20 (2015) АНАЛІЗ РИНКУ ГОТЕЛЬНО-ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ З ПОЗИЦІЇ СЕЗОННИХ КОЛИВАНЬ ПОПИТУ Анотація   PDF
Юрій Гайда, Юлія Новак
 
№ 17 (2012) АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
Зоряна Пушкар, Богдан Пушкар, Марія Пушкар
 
№ 16 (2011) АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ТА ПРИНЦИПІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ НА ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
Світлана Коцелко, Наталія Бакуліна
 
№ 19 (2014) АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА СТАНУ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПЕРСПЕКТИВ Анотація   PDF
Оксана Білан
 
№ 19 (2014) АУДИТ ОПЛАТИ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ЯК СКЛАДОВІ СОЦІАЛЬНОГО АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація   PDF
Наталія Слівінська
 
№ 20 (2015) БРЕНДИНГ ПОСЕЛЕНЬ ЯК СКЛАДОВА МАРКЕТИНГУ ТЕРИТОРІЙ Анотація   PDF
Ірина Ілляш
 
№ 15 (2010) ВДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ ЦЕНТРІВ ЗАЙНЯТОСТІ ЩОДО АКТИВІЗАЦІЇ БЕЗРОБІТНИХ ДО ПОШУКУ РОБОТИ Анотація   PDF
Я. Ільніцький
 
№ 26 (2021): Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України Вектори та інструменти інклюзивного розвитку територіальних громад Анотація   Без заголовку
Аліна Жуковська, Ольга Дяків
 
№ 18 (2013) ВИКОРИСТАННЯ В ОПЛАТІ ПРАЦІ МОТИВАЦІЙНИХ ВАЖЕЛІВ (НА ПРИКЛАДІ ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ) Анотація   PDF
Світлана Коцелко
 
№ 14 (2009) ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ КРИЗИ Анотація   PDF
В. М. Островерхов
 
№ 22 (2017) ВИНАГОРОДА ЗА ПРАЦЮ В МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ Анотація   PDF
Світлана Прохоровська, Віктор Островерхов, Лариса Запорожан
 
№ 20 (2015) ВІДБІР ПЕРСОНАЛУ ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Анотація   PDF
Галина Баб’як
 
№ 19 (2014) ВІДТВОРЕННЯ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ: ПОГЛЯД КРІЗЬ ПРИЗМУ ДЕМОГРАФІЇ Анотація   PDF
Галина Баб’як
 
№ 14 (2009) ВНЕСОК КАФЕДРИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ І ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ ЖИТОМИРСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ У РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ЖИТОМИРЩИНИ Анотація   PDF
Д. П. Мельничук
 
1 - 25 з 301 результатів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>