Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 19 (2014) АУДИТ ОПЛАТИ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ЯК СКЛАДОВІ СОЦІАЛЬНОГО АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація   PDF
Наталія Слівінська
 
№ 20 (2015) БРЕНДИНГ ПОСЕЛЕНЬ ЯК СКЛАДОВА МАРКЕТИНГУ ТЕРИТОРІЙ Анотація   PDF
Ірина Ілляш
 
№ 27 (2022): Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України ВДОСКОНАЛЕННЯ АСПЕКТІВ ФОРМУВАННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Світлана Крамарчук
 
№ 15 (2010) ВДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ ЦЕНТРІВ ЗАЙНЯТОСТІ ЩОДО АКТИВІЗАЦІЇ БЕЗРОБІТНИХ ДО ПОШУКУ РОБОТИ Анотація   PDF
Я. Ільніцький
 
№ 26 (2021): Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України Вектори та інструменти інклюзивного розвитку територіальних громад Анотація   Без заголовку
Аліна Жуковська, Ольга Дяків
 
№ 18 (2013) ВИКОРИСТАННЯ В ОПЛАТІ ПРАЦІ МОТИВАЦІЙНИХ ВАЖЕЛІВ (НА ПРИКЛАДІ ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ) Анотація   PDF
Світлана Коцелко
 
№ 14 (2009) ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ КРИЗИ Анотація   PDF
В. М. Островерхов
 
№ 27 (2022): Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ Анотація   PDF
Ольга Дяків
 
№ 22 (2017) ВИНАГОРОДА ЗА ПРАЦЮ В МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ Анотація   PDF
Світлана Прохоровська, Віктор Островерхов, Лариса Запорожан
 
№ 20 (2015) ВІДБІР ПЕРСОНАЛУ ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Анотація   PDF
Галина Баб’як
 
№ 19 (2014) ВІДТВОРЕННЯ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ: ПОГЛЯД КРІЗЬ ПРИЗМУ ДЕМОГРАФІЇ Анотація   PDF
Галина Баб’як
 
№ 14 (2009) ВНЕСОК КАФЕДРИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ І ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ ЖИТОМИРСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ У РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ЖИТОМИРЩИНИ Анотація   PDF
Д. П. Мельничук
 
№ 22 (2017) ВОДОРЕСУРСНА СКЛАДОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ПРОБЛЕМИ РОЗПОДІЛУ І ВОДОДЕФІЦИТУ Анотація   PDF
Василь Файфура
 
№ 19 (2014) ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ НА РОЗВИТОК АГРАРНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Сергій Надвиничний
 
№ 14 (2009) ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙ У ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ НА СТАДІЇ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРАЦІВНИКА Анотація   PDF
О. В. Захарова
 
№ 14 (2009) ВПЛИВ ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРУ НА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ Анотація   PDF
І. В. Боднар
 
№ 15 (2010) ВПЛИВ НАСЛІДКІВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ НА РИНОК ПРАЦІ УКРАЇНИ Анотація   PDF
В. Онікієнко, Л. Ємельяненко
 
№ 14 (2009) ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК І ЯКІСТЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ Анотація   PDF
В. М. Янишівський
 
№ 25 (2020) Вплив соціально-трудових відносин на якість життя населення в об’єднаних територіальних громадах Анотація   PDF
Світлана Прохоровська
 
№ 17 (2012) ГЕНДЕРНІ ДИСПАРИТЕТИ В РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Павло Шушпанов
 
№ 26 (2021): Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України Генезис кластерної теорії в економічній науці Анотація   PDF
Андрій Карпенко, Юрій Гурбик, Наталя Карпенко
 
№ 27 (2022): Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України ГІДРОЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ ВОДНИХ РЕСУРСІВ РЕГІОНУ Анотація   PDF
Тетяна Андрусишин, Василь Файфура, Леонід Бицюра
 
№ 20 (2015) ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК РУШІЙНА СИЛА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Сергій Надвиничний
 
№ 18 (2013) ГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ТА ТРАНСФОРМАЦІЇ В РИНКОВИХ УМОВАХ Анотація   PDF
Дмитро Ткач, Ірина Ілляш
 
№ 20 (2015) ГРОШОВІ ТРАНСФЕРТИ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ В УКРАЇНУ Анотація   PDF
Павло Шушпанов
 
26 - 50 з 313 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>