ВДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ ЦЕНТРІВ ЗАЙНЯТОСТІ ЩОДО АКТИВІЗАЦІЇ БЕЗРОБІТНИХ ДО ПОШУКУ РОБОТИ

Я. Ільніцький

Анотація


Розроблено алгоритм процедури надання фахівцями центрів зайнятості психологічної підтримки безробітним; запропоновано розподіл функцій між органами влади на різних рівнях при наданні психологічної підтримки безробітним.

 

The algorithm procedure of specialists employment centers psychological support to the unemployed; proposed division of functions between authorities at different levels in providing psychological support to the unemployed.


Ключові слова


Державна служба зайнятості; центр зайнятості; активізація безробітних до пошуку роботи; психологічна підтримка безробітних; Public employment service; centre of employment; аctivization of the unemployed to work search

Повний текст:

PDF

Посилання


Петюх В. М. Мотивація активності безробітних на семінарах з техніки пошуку роботи // Регіональні перспективи. Мотивація ефективної праці в ринковій економіці. Полтава. – 2002, № 3–4. – С. 120–122.

Корчевна О. В. Психологічна підтримка безробітних у формуванні їхньої активності на ринку праці // Ринок праці та зайнятість населення. 2006. – № 2 (10).

Ляміна Л. Є. Цілі, форми та методи психологічної підтримки клієнтів служби зайнятості відповідно до ЄТОНН // Бюлетень Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України. – 2002.

Маршавін Ю. М. Мотиваційний аспект забезпечення продуктивної зайнятості населення // Бюлетень Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України. – 2002. – № 2.

Обеспечение оказания государственной услуги по психологической поддержке безработных граждан // Режим доступу : http://gu.gov-murman.ru/index.php?option=com_content&task=view&spage=5&id=228&Itemid=34. – Заголовок з екрана.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.