АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

Галина БАБ’ЯК, Світлана КРАМАРЧУК

Анотація


Вступ. Досліджено розвиток інтелектуального потенціалу людських ресурсів України на сучасному етап як важливий фактор, що дає змогу ефективно використовувати національні ресурси та забезпечує процвітання країни загалом.
Мета. Дослідження розвитку інтелектуального потенціалу людських ресурсів України. Для досягнення цієї мети сформульовано такі завдання: дослідити сутність розвитку інтелектуального потенціалу людських ресурсів; проаналізувати та оцінити сучасний стан інтелектуального потенціалу людських ресурсів в Україні; сформулювати основні аспекти розвитку інтелектуального потенціалу людських ресурсів країни.
Методи дослідження. Використано методи статистичного, системного, структурного аналізу та узагальнення.
Результати. Досліджено сутність і значення розвитку інтелектуального потенціалу людських ресурсів, проаналізовано та здійснено оцінювання стану інтелектуального потенціалу людських ресурсів в Україні. Проведено аналіз науково-інноваційної потужності економіки України за допомогою світових рейтингів. Виявлено, що наукові та інноваційні сектори, які вважаються базовими для майбутнього національної економіки, перебувають у складних умовах в Україні через недостатнє фінансування, втрату кваліфікованих кадрів, високі ризики, недостатню увагу суспільства та інші проблеми. Позиція України у глобальному рейтингу інноваційного розвитку вказує на наявність високого рівня наукового та освітнього потенціалу, що є основою для конкурентоспроможності науково-інноваційних галузей у країні та сприяє розвитку і впровадженню інноваційних методів та технологій. Проте за результатами оцінювання науково-інноваційного потенціалу України виявлено такі проблеми: недостатня ефективність механізмів впровадження та комерціалізації інновацій у господарській сфері; слабкий рівень фінансування та підтримки інноваційних проектів; неналагоджений достатній рівень співпраці між науковими установами й інноваційними компаніями. Результати аналізу та оцінювання науково-інноваційного потенціалу України вказують на необхідність розробки і впровадження єдиної та координованої науково-технологічної й інноваційної політики. Це підтверджує необхідність здійснення важливих кроків у впровадженні доцільних структурних змін в економіці та науці, модернізації технологічних процесів у виробництві та підтримці інновацій у бізнесі. Сформульовані також основні аспекти розвитку інтелектуального потенціалу людських ресурсів країни. Висновки. Основні положення наукової статті сприятимуть ефективному розвитку інтелектуального потенціалу людських ресурсів України.

Ключові слова


аналіз; оцінювання; розвиток; інтелектуальний потенціал; людські ресурси

Повний текст:

PDF

Посилання


Державна служба статистики України : веб-сайт. URL: https://data.gov.ua/organization/derzhavna-sluzhba-statystyky-ukrayiny (дата звернення: 22.10.2023).

Довбенко В. І., Мельник В. М. Потенціал і розвиток підприємства: навчальний посібник / 2-е вид., випр. і доп. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. 232 с.

Драчук, Ю. З. Трушкіна Н. В. Інтелектуальний потенціал в Україні: проблеми та напрями розвитку. Економічний вісник Донбасу. № 3 (45), 2016. С. 207−212.

Карпенко А. В. Розвиток інтелектуальних активів людського потенціалу: теорія та практика: монографія. Запоріжжя : ФОП В. В. Мокшанов, 2018. 510 с.

Лозова Т. І., Шамін М. В. Інтелектуальний потенціал підприємства як економічна категорія. Причорноморські економічні студії. 2016. Вип. 10. С. 113−116. URL: http://bses.in.ua/journals/2016/10-2016/25.pdf (дата звернення 02.10.2023).

Мартин Г., Хетрик С. Стратегічний підхід до управління людськими ресурсами. Пер. з англ. К., 2008. 336 с.

Менеджмент персоналу : навч. посіб. /за заг. ред. В. Я. Брича. Тернопіль : ЗУНУ, 2023. 520 с.

Наукова та науково-технічна діяльність в Україні у 2022 році : науковоаналітична доповідь / Т. В. Писаренко, Т. К. Куранда та ін. К. : УкрІНТЕІ, 2023. 94 с.

Семикіна М. В. Інтелектуальний потенціал: соціальні виміри використання та розвитку: колективна монографія. / М. В. Семикіна, В. І. Гунько, С. Р. Пасєка ; за ред. М. В. Семикіної. Черкаси : видавництво ТОВ «МАКЛАУТ», 2012. 336 с.

Eurostat. Gross domestic expenditure on R&D (GERD) % of GDP : веб-сайт. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/sciencetechnology-innovation/visualisations 1 (дата звернення: 08.10.2023).

The Global Innovation Index 2022. GII 2022 Economy profiles. Ukraine. P. 213 : веб-сайт. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-2000-2022-en-main-report-global-innovation-index-2022-15thedition.pdf (дата звернення: 25.09.2023).

OECD. Gross domestic spending on R&D. : веб-сайт. URL: https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm (дата звернення: 23.10.2023).
DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2023.28.172

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.