ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ НА ВМОТИВОВАНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ

Дмитро Польгуль

Анотація


У сучасній глобалізованій економіці підприємства працюють у постійно мінливому середовищі, де зовнішні фактори, такі як економічна політика, обмінні курси та торговельні угоди, можуть мати значний вплив на їх діяльність. Спосіб, у який ці макроекономічні показники впливають на мотивацію працівників, є важливим фактором для підприємств, оскільки це може мати прямий вплив на їхні прибутки. Мотивована робоча сила має вирішальне значення для досягнення бізнесом своїх цілей і збереження конкурентоспроможності. Розуміючи вплив макроекономічних показників на мотивацію, підприємства можуть приймати обґрунтовані рішення щодо своїх стратегій у сфері людських ресурсів і адаптувати свій підхід, щоб забезпечити максимальну продуктивність і задоволення від роботи серед працівників.

Метою статті є аналіз макроекономічних показників та їх ранжування за впливом на загальний рівень мотивації населення за допомогою математичної моделі на основі даних Держстату за 2010–2022 роки.

Методи дослідження. У цьому дослідженні використовуються теоретичні методи (дедукція, аналіз, узагальнення) та економіко-математичне моделювання.

Результати. Статтю присвячено оцінюванню впливу основних макроекономічних показників, що характеризують зовнішню відносно підприємства ситуацію, на рівень вмотивованості персоналу. Загальний рівень мотивації індивіда будується з внутрішніх мотиваторів, що складаються з особистісних характеристик працівника, та зовнішніх мотиваторів, до яких можна зарахувати мікро-, мезо-, макроекономічний рівень, що має опосередкований вплив на мотивацію. Проведено аналіз динаміки макроекономічних показників в Україні та їхнє ранжування за величиною впливу на загальний рівень мотивації персоналу підприємств.

Розроблена в цьому дослідженні регресійна модель може бути використана для прогнозування початкового рівня мотивації населення країни до ефективної та мотивованої праці на початку наступного періоду на основі макроекономічної ситуації. Отримані результати можуть бути використані для вибору найбільш оптимальних типів мотивації в залежності від загальної ситуації в країні, які можуть допомогти роботодавцям залучити майбутніх працівників.

Практичне значення отриманих результатів полягає в градації впливу розглянутих макроекономічних показників на загальний рівень мотивації населення. Топ-менеджмент і відділи кадрів можуть використовувати цю інформацію для аналізу набору макроекономічних показників, щоб більш точно оцінити поточний мотиваційний потенціал кандидатів і створити посадові інструкції, які можуть збільшити кількість претендентів.

Висновки. Розроблена економіко-математична модель включає лише чотири показники впливу на загальний рівень мотивації працівників. Дослідження можна розширити за рахунок введення додаткових макроекономічних показників для створення стійкої основи для вибору оптимального комплексу мотиваційних складових у системі управління персоналом підприємства.


Ключові слова


макроекономічні показники, мотивованість персоналу, рівень безробіття, рівень тінізації економіки, середня заробітна плата

Повний текст:

PDF

Посилання


Стефаненко-Шупик А.П. Мотивуючі фактори впливу на темпи інноваційного розвитку промисловості підприємств. Економічна економіка №7. 2014.

Державна служба статистики. URL: https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/vvp/vvp_rik/arh_vvp_rik_90-18u.htm.

Семикіна М. В, Іщенко Н. А., Роділнова М. О. Мотивація ефективної зайнятості: проблеми, тенденції, вибір стратегії. Монографія. Кіровоград: КОД, 2009. 200 с.

Власова Н. О (2018). Вплив макроекономічних факторів на фінансові результати підприємств промисловості (Соціальна економіка, номер 56), 18-26.

Макроекономічна нестабільність: циклічність економічного розвитку. URL: https://learn.ztu.edu.ua/pluginfile.php/129351/mod_resource/content/1/Тема%205.%20Макроекономічна%20нестабільність%20циклічність%20економічного%20розвитку.pdf/

Цикли Кондратьєва. URL: електронний доступ http://surl.li/ktbtl.

Focus.ua (2021). Рівень тінізації економіки України у 2020 виріс на 11%, Мінекономіки/ URL: https://focus.ua/uk/economics/486668-uroven-tenizacii-ekonomiki-ukrainy-v-2020-vyros-na-11-minekonomiki
DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2022.27.080

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.