Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України

Науковий журнал «РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ» заснований у Західноукраїнському національному університеті у 1997 році.

Метою «РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ» є висвітлення теоретичних, методологічних та методичних розробок в галузі регіональних аспектів розвитку продуктивних сил; дослідження особливостей розвитку регіональної економіки; соціальних, демографічних, екологічних та інших особливостей розвитку продуктивних сил в Україні та світі.


Зображення домашньої сторінки журналу

Добірка статей до журналу складається з таких рубрик:

1. Регіональна економіка.

2. Демографія.

3. Економіка праці.

4. Соціальна економіка та політика.

 

Мова рукопису: українська, англійська.

Періодичність публікації: 1 раз на рік.

Розміщення журналу в міжнародних і вітчизняних наукометричних базах, репозитариях і пошукових системах:

Google Scholar 

Інформаційно-аналітична система «Бібліометрика української науки»  – НБУ ім. В. Вернадського

Міжнародний стандартний серійний номер періодичного видання (ISSN):

2522-185Х ‒ для друкованої версії

2707-8744 - для онлайн версії

DOI: 10.35774/rarrpsu

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ 13363-2247ПР від 08. 10. 2007 р.

 Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від № 515 від 16.05.2016 р. збірник внесено до Переліку наукових фахових видань України у галузі економічних наук, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата економічних наук.

Поштова адреса: редакція «Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України», Західноукраїнський національний університет, вул. Львівська,11, 46009, м. Тернопіль, Україна, тел. (0352) 47 50 50.

Видавництво «Економічна думка», вул. Львівська, 11,  м. Тернопіль, Україна, тел. (0352) 47 58 72.