Контактна інформація

Поштова адреса

редакція «Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил», Західноукраїнський національний університет, вул. Львівська,11, 46009, м. Тернопіль, Україна, тел. (0352) 47 50 50*13 149

Електронна пошта: rarpsu@wunu.edu.ua

Основна контактна особа

Шушпанов Дмитро Гергійович
Заступник головного редактора
професор, док. екон. наук., директор навчально-наукового інституту біоресурсів і природокористування
Email: d.shushpanov@wunu.edu.ua

Супровід та підтримка

Ілляш Ірина Дмитрівна
Email: i.illiash@wunu.edu.ua