АКТИВІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Жанна КРИСЬКО

Анотація


Вступ. Практика країн з ринковою економікою показує, що малі підприємства є структурним чинником економіки, відіграють важливу роль у створенні робочих місць і зниженні безробіття, швидко реагують на зміни споживчого попиту. Тому в сучасних умовах очевидно, що
розвиток території неможливий без участі бізнесу. Органи місцевого самоврядування, підтримуючи цей сектор економіки, вирішують конкретні завдання економічного розвитку:
підвищення якості життя мешканців і покращення інфраструктури економіки громади. Органи  місцевого самоврядування сприяють розвитку місцевої економіки, допомагаючи розвитку бізнесу.
Метою статті є дослідження процесів активізації підприємницького потенціалу для розвитку територіальної громади, а також окреслення напрямів створення сприятливих умов для підприємництва та підтримки малих і середніх підприємств.
Методи дослідження. Використано методи економічного, системного, структурного аналізу та узагальнення.
Результати. Проаналізовано роль підприємницького сектору в розвитку регіональної економіки. Доведено, що підприємництво є ключовим елементом для розвитку будь-якої територіальної громади. Від активності та ефективності підприємців залежить не лише економічний розвиток, але й соціальна стабільність і загальний рівень життя. Встановлено, що
активізація підприємницького потенціалу для розвитку територіальної громади є ключовим аспектом сталого соціально-економічного розвитку. Успішна реалізація цієї стратегії вимагає комплексного підходу, спрямованого на створення сприятливих умов для підприємництва та
підтримки малих і середніх підприємств. Шлях до успіху полягає у сприянні розвитку підприємництва через фінансову підтримку, створення сприятливого бізнес-середовища та спільного підходу всіх зацікавлених сторін.
Висновки. Основні положення наукової статті сприятимуть створенню умов для активізації підприємницького потенціалу задля покращення якості життя мешканців громад.

Ключові слова


підприємництво, підприємницький потенціал, територіальна громада, економічний розвиток, підприємець

Повний текст:

PDF

Посилання


Дрига А. Теоретичні основи розбудови ефективної системи підприємництва в Україні. Вісник КНТЕУ. 2017. № 6. С. 5−14.

Інструментарій місцевого економічного розвитку: теорія, методологія, практика: монографія / [Ковальов А. І., Корольова Т. С., Сментина Н. В., Павлова Т. В., Карпов В. А., Фіалковська А. А., Котова І. М.] ; за заг. ред. А. І. Ковальова. Київ : ФОП Гуляєва В. М., 2021. 413 с.

Крисько Ж. Л. Підтримка розвитку підприємництва для активізації економічної діяльності громади. Актуальні проблеми менеджменту та публічного управління в умовах інноваційного розвитку економіки : матеріали доп. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнародною участю, трав. 2021 р. Тернопіль : ЗУНУ, 2021. С. 101−103.

Крисько Ж. Л. Роль підприємництва в економічному розвитку країни. Економічний аналіз. 2022. Том 32. № 4. С. 15−24. DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2022.04.015

Крисько Ж. Л. Cоціально-економічне благополуччя як запорука успішного розвитку підприємництва. Управління ресурсним забезпеченням господарської діяльності підприємств реального сектору економіки : матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з між нар. участю, 17 лист. 2021 р. Полтава : ПДАУ. 2021. С. 50−51.

Мащакевич М. Феномен малого підприємництва у контексті розвитку цілісної економічної системи. Молодь і ринок. 2012. № 7(90). С. 101−105.

Офіс розвитку малого та середнього підприємництва. URL: https://sme.gov.ua/smedevelopment-office/

Офіційний сайт Головного управління статистики у Тернопільській області. URL: https://www.te.ukrstat.gov.ua/

Про розвиток та державну підтримку малого та середнього

підприємництва в Україні : Закон України від 22.03.2012 р. № 4618-VI. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/4618-17

Проєкт з підтримки малого та середнього підприємництва у Тернопільській громаді. URL: https://ternopilcity.gov.ua/news/49385.html

Соціальне партнерство. Вільна енциклопедія. URL:

https://uk.wikipedia.org/wiki/Соціальне_партнерство

Соціальне партнерство. Юридична енциклопедія : [у 6 т.] / ред. кол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) [та ін.]. К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2003. Т. 5 : П. 736 с.
DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2023.28.096

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.