Детермінанти інклюзивного розвитку муніципальних утворень

Аліна Жуковська

Анотація


Вступ. У статті обґрунтовано теоретико-прикладні аспекти інклюзивного розвитку муніципальних утворень, окреслено його основні детермінанти та визначено шляхи забезпечення.

Мета статті – обґрунтування необхідності інклюзивного розвитку муніципальних утворень, окреслення його основних детермінант та шляхів досягнення.

Методи дослідження. Для проведення наукового дослідження використано: метод структурного аналізу, метод системного аналізу, метод абстракно-логічного узагальнення.

Результати. У роботі на основі методологічного підходу обґрунтовано необхідність інклюзивного розвитку муніципальних утворень, окреслено його основні детермінанти та визначено шляхи забезпечення.

Висновки. Основні положення наукової статті окреслюють можливості вітчизняних територіальних громад у використанні концепції інклюзивного дизайну для формування середовища життєдіяльності, зручного та доступного всім мешканцям незалежно від віку, статі, культури тощо.


Ключові слова


універсальний дизайн; інклюзивний дизайн; інклюзивний розвиток; муніципальне утворення; територіальна громада

Повний текст:

PDF

Посилання


Доклад о росте. Стратегии устойчивого роста и инклюзивного развития (The Growth Report. Strategies for Sustained Growth and Inclusive Development). Центр гуманитарных технологий. URL: http://gtmarket.ru/news/state/2008/05/25/1686.

Ianchovichina, Elena; Lundstrom, Susanna. 2009. Inclusive growth analytics : framework and application (English). Policy Research working paper ; no. WPS 4851. Washington, DC: World Bank. URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/771771468180864543/ Inclusive-growth-analytics-framework-and-application

Mace, R.L., Hardie, G.J., Place, J.P. (1996) Accessible environments: toward universal design. North Carolina State University: The Center for Universal Design. http://www.ncsu.edu/ncsu/design/cud/pubs_p/pud.htm.

Конвенція про права осіб з інвалідністю. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71#Text

Центр універсального дизайну Державного університету Північної Кароліни (США). URL: https://projects.ncsu.edu/ncsu/design/cud/index.htm

Азін В. О., Байда Л. Ю., Грибальський Я. В., Красюкова-Еннс О. В. Доступність та універсальний дизайн: навч.-метод. посіб. за заг. ред. Байди Л. Ю., Красюкової-Еннс О. В. Київ, 2013. 128 с.

Васюник-Кулієва М. Універсальний дизайн в освіті [Universal design in education]. URL: http://education-ua.org/ua/articles/938-universalnij-dizajn-v-osviti

What is inclusive design? URL: http://www.inclusivedesigntoolkit.com/ whatis/whatis.html

Inclusive Design Research Centre. URL: https://idrc.ocadu.ca/

Шкуро В.П. Інклюзивний дизайн як складова розвитку міст. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. «Соціальна робота». Вип. 1(5) /2019. К., 2019. С. 55-57.
DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2020.25.042

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.