Управління відходами в контексті екологічної модернізації розвитку територіальних громад

Василь Файфура, Марія Горун, Леонід Бицюра

Анотація


Вступ. У статті розглянуто актуальні питання екологічної модернізації соціально-економічного розвитку територіальних громад. Наголошено на необхідності тісної імплементації питань збереження довкілля, попередження деградації екологічних систем, забезпечення високого рівня екологічної безпеки і підвищення інвестиційної привабливості громад за рахунок раціонального використання екологічних факторів соціального та економічного розвитку.

Мета статті полягає в обґрунтуванні напрямів екологічної модернізації розвитку територіальних громад Тернопільської області через удосконалення системи управління і поводження з відходами на місцевому рівні.

Методи дослідження. При підготовці наукової публікації використані методи системного, структурно-логічного аналізу та узагальнення.

Результати. Проблема утворення і нагромадження твердих побутових відходів (ТПВ) стала нині однією з ключових у питаннях екологічної модернізації розвитку громад в Україні. У статті розглянуто причини такого становища, проведено аналіз стану і розвитку системи управління та поводження з відходами в Тернопільській області. Встановлено причини, наслідки й територіальні відмінності щодо ефективності розв’язання цієї проблеми на місцях, ідентифіковані лімітуючі фактори, які не дозволяють нині повністю вирішити питання з нагромадження відходів у області, запобігти їх негативному впливові на довкілля і здоров’я населення.

На підставі проведеного аналізу й ідентифікованих проблем у сфері поводження з відходами запропоновано головні напрямки реформування системи управління відходами у територіальних громадах Тернопільській області, підвищення екологічної інвестиційної привабливості їх територій, зменшення ризиків виникнення загроз екологічного характеру, пов’язаних із проблемами нагромадження твердих побутових відходів, у тому числі й через залучення у виробництво вторинної сировини.


Ключові слова


управління, тверді побутові відходи, довкілля, територіальна громада, екологічна модернізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Михайлова Є. О., Панчева Г. М., Резніченко Г. М. Ефективні механізми поводження з твердими побутовими відходами в Україні. Комунальне господарство міст. 2019. Т. 5. № 151. С. 37–44.

Олениченко Ю. А., Соболь О. М., Долгодуш М. М. Аналіз результативності впливу механізмів державного управління на процес поводження з твердими побутовими відходами на етапі їх формування. Вісник Національного університету цивільного захисту України. Харків. НУЦЗУ. 2015. Вип. 2 (3). С. 121–132. URL: http://surl.li/ciifb.

Попович Н. П., Мальований М. С., Попович В. В. Екологічна логістика поводження з відходами у селах, селищах та селянських домогосподарствах. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. 2018. №17. С. 102-110.

Про відходи : Закон України від 05.03.1998 р. № 187/98-ВР : Дата оновлення: 16.10.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187/98-вр.

Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року: Закон України від 28 лютого 2019 р. № 2697-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#Text.

Регіональний план управління відходами Тернопільської області на період до 2030 року. URL: http://ecoternopil.gov.ua/images/Programa_ONPS/Reg_plan2030.pdf.

Розумне управління відходами спільнот: посібник в рамках проєкту «Розумне управління відходами в країнах Східного партнерства» 2017. 41 с.

Стан сфери поводження з побутовими відходами в Україні за 2020 рік. URL : https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/terretory/stan-sfery-povodzhennya-z-pobutovymy-vidhodamy-v-ukrayini-za-2020-rik-2.

Степаненко А. В. Екологічна модернізація економіки в дискурсі четвертої промислової революції. Економіка природокористування і сталий розвиток. Київ : ДУ ІЕПСР НАН України. 2018. № 1–2 (20–21). С. 15-19.

Файфура В., Країнський І. Еколого-енергетична модернізація соціально-економічного розвитку об’єднаних територіальних громад. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. 2018. Вип. 23. С. 16-19.

Шкарупа О. В. Бізнес-планування "зеленого" зростання економіки регіону як чинник екологічної модернізації соціально-економічних систем. Механізм регулювання економіки. 2016. № 3. С. 9-18.
DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2021.26.072

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.