ПОЛІТИКА ЕКОЛОГІЧНОЇ ДИВЕРСИФІКОВАНОСТІ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ МУНІЦИПАЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ

Григорій Монастирський, Олена Борисяк, Андрій Коцур

Анотація


Стаття присвячена поглибленню розуміння ролі використання екологічних видів транспорту в містах. Зміна клімату, урбанізація, зростання мобільності населення зумовлюють удосконалення політики управління муніципальним транспортом.
У статті досліджено міжнародний досвід використання різних видів транспорту на засадах муніципальної екологістики і використання “розумних” технологій. Встановлено широкоспекторність транспортних засобів і зростання популярності екологічних видів транспорту (трамваї, потяги, велосипеди, електромобілі та ін.). З огляду на це, запропоновано застосування політики екологічної диверсифікованості у системі управління муніципальним транспортом. Сенсом упровадження такої політики є утвердження засад сталого розвитку транспортної системи, муніципальної екологістики шляхом популяризації видів екологічного транспорту (велосипеди, самокати, електромобілі, трамваї, потяги та ін.), врахування тенденцій розвитку штучного інтелекту і можливостей смарт-спеціалізації транспортної системи.
Здійснено кореляційне оцінювання динаміки використання транспортних засобів та рівня викидів діоксиду вуглецю транспортними засабами в Україні. Встановлено пряму взаємозалежність між зростаючою динамікою використання автомобільного транспорту й рівнем викидів діоксиду вуглецю у повітря. У контексті дослідження особливостей впровадження політики екологічної диверсифікованості в системі управління муніципальним транспортом відзначено перспективність розвитку велосипедного транспорту і велосипедного туризму, оцінювання попиту і пропозиції на екологічні види транспорту, розвиток ринку енергосервісу для екологічних видів транспорту в системі управління муніципальним транспортом.

Ключові слова


місто; сталий розвиток; екологічна та енергетична безпека; муніципальна екологістика; екологічні види транспорту; смарт-спеціалізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Amrusch P., Wirl F. The Impact Of Energy Prices On The Sustainability Of Urban Transport. WIT Transactions on The Built Environment. 2006. Vol 89. P. 653−662. URL: https://www.witpress.com/elibrary/wit-transactions-on-the-built-environment/89/16805.

Behrendt F. Cycling the Smart and Sustainable City : Analyzing EC Policy Documents on Internet of Things, Mobility and Transport, and Smart Cities. Sustainability. 2019. № 11. URL: https://www.mdpi.com/2071-1050/11/3/763.

Quak H. J. Sustainability of Urban Freight Transport. Retail Distribution and Local Regulations in Cities. Erasmus University Rotterdam. 2008.

Viljoen N. M., Joubert J. W. Supply chain micro-communities in urban areas. Journal of Transport Geography. 2019. № 74. P. 211−222. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/ abs/pii/S0966692318305519.

Akghun E. Z., Monios, J. Institutional Influences on the Development of Urban Freight Transport Policies by Local Authorities. Advances in Transport Policy and Planning. 2018. Vol. 1. P. 169−195. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2543000918300040.

Corazza M., Favaretto N. A Methodology to Evaluate Accessibility to Bus Stops as a Contribution to Improve Sustainability in Urban Mobility. Sustainability. 2019. № 11. URL: https://www.mdpi.com/2071-1050/11/3/803.

Scotini R., Skinner I., Racioppi F., Fusé V., Jonas de Oliveira Bertucci and Tsutsumi R. (2017). Supporting Active Mobility and Green Jobs through the Promotion of Cycling. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2017. № 14. URL: https://www.mdpi.com/1660-4601 /14/12/1603.

Joviˇci´c V., Volk B., Logar J. Conditions for the Sustainable Development of Underground Transport in the Ljubljana Basin. Sustainability. 2018. № 10 URL: https://www.mdpi.com/2071-1050/ 10/9/2971.

Dong J., Xu Y., Bon-gang Hwang, Ren R., Chen, Z. The Impact of Underground Logistics System on Urban Sustainable Development : A System Dynamics Approach. Sustainability. 2019. № 11. URL: https://www.mdpi.com/2071-1050/11/5/1223.

Помазков М. В., Лямзін А. О. Каркас як механізм забезпечення екологічної безпеки вулично-дорожнього середовища. Актуальні питання забезпечення публічної безпеки, порядку в сучасних умовах : поліція та суспільство – стратегії розвитку і взаємодії : тези доп. Всеукр. науково-практ. конф. (Маріуполь, 18 травня 2018 р.). Маріуполь, 2018. С. 373–375. URL: http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/20038/_2018_p373-375.pdf?sequence=1.

Лямзін А. О., Хара М. В. Особливості системи “зелених зон”, як інструмента забезпечення екологістичної безпеки вулично-дорожньої сітки. Актуальні питання забезпечення публічної безпеки, порядку в сучасних умовах : поліція та суспільство – стратегії розвитку і взаємодії : тези доп. Всеукр. науково-практ. конф. (Маріуполь, 18 травня 2018 р.). Маріуполь, 2018. С. 375−377. URL: http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/20039/_2018_p375-377. pdf?sequence=1.

Zito P. Salvo G. Toward an urban transport sustainability index : an European comparison. Eur. Transp. Res. Rev. 2011. № 3 P. 179–195.

Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері теплопостачання : розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серп. 2017 р. № 569-р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/569-2017-%D1%80.

Енергетична стратегія України на період до 2035 року “Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність” : розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 605-р. URL: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/doccatalog/list?currDir=50358.

Huovila A., Bosch P., Airaksinen M. (2019) Comparative analysis of standardized indicators for Smart sustainable cities: What indicators and standards to use and when? Elsevier. 2019. № 89. P. 141-153. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264275118309120?via%3Dihub.

Smieszek M., Dobrzanska D., Dobrzanski. P. Rzeszow as a City Taking Steps Towards Developing Sustainable Public Transport. Sustainability. 2019. № 11. URL: https://www.mdpi.com/2071-1050/11/2/402.

López C., Ruíz-Benítez R. Vargas-Machuca C. On the Environmental and Social Sustainability of Technological Innovations in Urban Bus Transport: The EU Case. Sustainability. 2019. № 11. URL: https://www.mdpi.com/2071-1050/11/5/1413/htm.

Rzepnicka S., Załuski, D.(2017). Innovative Railway Stations. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. 2017. № 245. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/245/ 8/082009/meta.

Борисова Т. М., Монастирський Г. Л. Соціально-економічні передумови та перспективи розвитку ринку послуг міського громадського транспорту Тернополя. Економічний аналіз. 2018. Т. 28. № 1. С. 23−29. URL: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/1530.

Yahya B. N. Overall Bike Effectiveness as a Sustainability Metric for Bike Sharing Systems. Sustainability. 2017. № 9, 2070. URL: https://www.mdpi.com/2071-1050/9/11/2070.

Україна у цифрах 2017 : Статистичний збірник / За ред. І. Є. Вернега. К. : Державна служба статистики України, 2018. 241 с. URL: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ1_u.htm.

Україна у цифрах 2016 : Статистичний збірник / За ред. І. Є. Вернега. К. : Державна служба статистики України, 2017. 240 с. URL: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ1_u.htm.

Україна у цифрах 2015 : Статистичний збірник / За ред. І. М. Жук. К. : Державна служба статистики України, 2016. 239 с. URL: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ1_u.htm.

Україна у цифрах 2014 : Статистичний збірник / За ред. І. М. Жук. К. : Державна служба статистики України, 2015. 239 с. URL: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/01/ Arch_ukr_zb.htm.
DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2019.24.004

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.