HR-аналітика у системі управління сучасним підприємством

Андрій Коцур, Віктор Островерхов, Світлана Прохоровська, Юлія Барська

Анотація


Вступ. У статті зясовано особливості формування системи HR-аналітики на підприємстві. Розвиток системи управління персоналом та посилення конкуренції як на ринках товарів та послуг, так і на ринку праці вимагають від менеджменту шукати новітні підходи до підвищення ефективності діяльності.

Метою статті є обґрунтування теоретичних, методичних і практичних рекомендацій щодо формування системи HR-аналітики на підприємстві.

Методи. При дослідженні поняття HR-аналітики використовувались методи аналізу та синтезу.

Результати. Поняття HR-аналітики є відносно новим в системі управління персоналом. Основним завданням цієї діяльності, з однієї сторони, є пошук причин неефективного використання персоналу та негативних тенденцій його розвитку, а з іншої – пошук резервів максимізації економічного ефекту діяльності персоналу підприємства.

На сьогодні HR-аналітика є одним із найпопулярніших і пріоритетних напрямків у сфері організації, управління, залучення та розвитку співробітників.

HR-аналітика – це система інформації про персонал організації, яка регулярно збирається та обробляється і на основі якої керівництво організації приймає рішення або оцінює ефективність раніше прийнятих рішень

Ключові слова


HR-аналітика, управління персоналом, аналіз персоналу, аудит персоналу

Повний текст:

PDF

Посилання


21 важный показатель производительности труда для HR-аналитики. HR-Portal: website. URL: https://hr-portal.ru/story/21-vazhnyy-pokazatel-proizvoditelnosti-truda-dlya-hr-analitiki

Балабанова Л. В., Сардак О. В. Управління персоналом. Підручник. Київ: Центр учбової літератури, 2011. 468 с.

Балабанюк Ж. М. Аналіз показників руху персоналу організації. Ефективна економіка. 2011. №. 8. URL: http://surl.li/cjhtb.

Брич В., Борисяк О., Білоус Л., Галиш Н. Трансформація системи управління персоналом підприємств: монографія. Тернопіль: ВПЦ «Економічна думка». ТНЕУ, 2020. 212 с.

Даниленко О. А., Троян Ю. І. Аудит персоналу: практика українських організацій. Економічний простір. № 144. 2019. С. 138–155.

Згалат-Лозинська Л. О. Методи оцінки ефективності розвитку управлінського персоналу підприємства. Ефективна економіка. № 12. 2017. URL: http://surl.li/cjhtk.

Коцур А. С. Суть та значення hr-аналітики в стратегічному управління персоналом. Актуальні проблеми менеджменту та публічного управління в умовах інноваційного розвитку економіки. 2020. С. 91–94.

Руководство по HR-аналитике для начинающих. URL: https://www.talent-management.com.ua/3443-rukovodstvo-po-hr-analitike-dlya-nachinayushhih.

Ткаченко М. І., Євась Т. В., Жукова О. А. Актуальні підходи до управління персоналом підприємства. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. Випуск 4 (16). 2018. С. 121–124.

Тринчук О. Б. Дослідження аналітичних показників у практиці роботи відділів з персоналу. Вісник соціально-економічних досліджень. 2018. № 3 (67). С. 199–207.

Шушпанов Д. Ліфанова М. Інноваційні інструменти управління персоналом транснаціональних корпорацій. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. 2019. Вип. 24. С. 86–93.

HR Analytics: Everything You Need to Know. URL: https://www.microstrategy.com.

HR аналитика – не самое популярное направление в работе HR. URL: http://surl.li/ckbgy

What Is HR Analytics? Definition, Importance, Key Metrics, Data Requirements, and Implementation. URL: https://www.hrtechnologist.com/articles/hr-analytics/what-is-hr-analytics.
DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2021.26.093

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.