ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ HR-АНАЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНАЛУ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Андрій КОЦУР, Віктор ОСТРОВЕРХОВ, Олександра ОВСЯНЮК-БЕРДАДІНА

Анотація


Вступ. У статті наведено та обґрунтовано основні завдання HR-аналітики на
підприємстві в сучасних умовах. Моніторинг і адаптація системи управління персоналом до нових
умов господарювання є ключовими аспектами ефективного функціонування організації під час
війни.
Метрики формування персоналу визначають ефективність процесів привласнення та
відбору працівників у компанії. Вони допомагають оцінити, наскільки успішно відбувається
робота зі здобуття й утримання талановитого персоналу.
Дослідження збереження персоналу є важливим завданням HR-аналітика з метою
визначення основних причин плинності персоналу та вироблення дієвої політики утримання
талантів.
Вимірювання ефективності організації дистанційної роботи важливо в контексті змін в
організаційних моделях праці. Порівнюючи результати праці працівників, можна з’ясувати
основні критерії, яким повинна відповідати організація праці задля забезпечення максимізації
результатів діяльності персоналу.
Аналіз процесів навчання і розвитку персоналу важливий для забезпечення сталого росту
організації та підтримки навичок працівників.
Мета. Обґрунтувати основні завдання можливості HR-аналітики під час реалізації
актуальних завдань кадрового менеджменту.
Умови діджиталізації економіки створюють нові виклики для управління персоналом, тому
формування ефективної HR-аналітичної системи стає ключовим елементом сучасного
підприємства. Така система визначається необхідністю оперативного отримання та аналізу
інформації про персонал для ухвалення обґрунтованих рішень.

Ключові слова


управління персоналом, HR-аналітика, формування персоналу, збереження персоналу

Повний текст:

PDF

Посилання


Даниленко О. А. Використання HR-аналітики в діагностиці системи управління персоналом. Бізнес Інформ. 2021. № 7. С. 252−259. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2021_7_35.

Василик С. К., Прохоровська С. А., & Агєєва, І. В. Управління персоналом і самоменеджмент у системі управління організацією в умовах сучасних викликів. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. 2023. № 38. С. 16−23. URL: https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/848

Коцур А. С. Суть та значення hr-аналітики в стратегічному управління персоналом. Актуальні проблеми менеджменту та публічного управління в умовах інноваційного розвитку

економіки. 2020. С. 91–94

Коцур А. С; Островерхов В. М., Бортник О. В. Особливості діяльності з управління персоналом в умовах війни. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. 2022. № 27. С. 58−64.

Кравчук О., Варіс І. Заривних К. Цифрові технології менеджменту персоналу: тенденції та виклики в умовах пандемії covid-19. Економіка та суспільство. 2021. № 26. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-73

Кримова М. О. Шаульська Л. В. HR-аналітика як інструмент управління бізнесом в новій економіці. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (економічні науки). Том 1. 2020. Вип. 41. С. 20−26.

Чабан Т. М., Чебан Є. Е. Методика аналізу витрат на персонал в контексті hrменеджменту. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2020. № 3. С. 190−195. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2020_3_37.

Шкурко Я. І. Особливості підбору персоналу в сучасних умовах: аналіз компетенцій співробітника в умовах віддаленого робочого місця. Чернігівський науковий часопис. Серія 1 : Економіка і управління. 2019. Вип. 1. С. 69−72. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chnch_ekon_2019_1_12


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.