Особливості використання антикризових комунікацій в управлінні корпоративною репутацією

Володимир Фалович, Наталія Бакуліна, Дмитро Шушпанов

Анотація


Вступ. Стаття присвячена вивченню та систематизації сучасних комунікаційних технологій формування та збереження корпоративної репутації компанії в умовах кризи.

Cьогодні корпоративна репутація є одним з джерел отримання стійких довгострокових конкурентних переваг, і мають здатність вимірюватися незважаючи на її абстрактний характер. Про те, що кризові явища в сучасному середовищі є неминучими переконують і зростаюча кількість техногенних катастроф, природніх катаклізмів, аварій, епідемій, тощо. Некеровані потоки інформації призводять до викривлення фактів і як наслідок – руйнування репутації компанії. На даний час основним інструментом, що дозволяє уникнути або запобігти кризовим явищам та зберегти позитивну репутацію для компанії є антикризові комунікації.

Мета статті – проаналізувати основні комунікаційні технології, необхідні для успішного виходу компанії з кризової ситуації з мінімальними втратами репутаційного капіталу.

Методи дослідження. Використано метод абстрагування, узагальнення для оцінювання сучасних підходів в управлінні корпоративною репутацією; системного аналізу – для визначення основних кроків з ефективної комунікації у кризових ситуаціях.

Результати. У статті обґрунтовано необхідність використання сучасних технологій формування репутації компанії в умовах кризи, оскільки динаміка змін інформаційно- комунікаційних технологій в умовах сьогодення зумовлює необхідність та важливість для компаній побудови ефективної системи комунікації з громадськістю.

За допомогою ретельного моніторингу, завчасної ідентифікації ризиків та вірно обраної антикризової комунікаційної стратегії наслідки кризи можна мінімізувати. Першим кроком боротьби компанії з кризою є робота у ЗМІ. Щоб мінімізувати наслідки втрати репутації компанії в першу чергу необхідно заручитися підтримкою ЗМІ. З цієї причини ефективні комунікаційні стратегії засобів масової інформації застосовувались як для того, щоб зупинити дезінформацію громадськості про причини та наслідки кризових явищ, так і для того щоб повернути корпоративну репутацію, яка зазнала втрат під час кризи.

В статті згруповано основні помилки під час проведення антикризової кампанії організації та запропоновано основні кроки з ефективної комунікації в кризових ситуаціях, що дозволять мінімізувати збитки, завдані кризою.


Ключові слова


репутація; репутаційний капітал; комунікаційні технології; антикризові комунікації; криза

Повний текст:

PDF

Посилання


Запорожець О.Ю. Кризові комунікації у міжнародних відносинах. Київ: ІМВ, 2009. 75 с.

Почепцов Г Г. Паблікрилейшнз. Київ: Знання, 2006.327 с.

Олещук П. Кризові комунікації у політичному дискурсі. Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації. 2010.№ 3.С. 161–166.

Gregory Anne. Planning and Managing Public Relations Campaigns: A Strategic Approach (PR in Practice). Kogan Page. 4 ed., 2015. 224 p.

Dowling Grahame. Creating Corporate Reputations. Grahame Dowling. Oxford University Press, 2002. 320 p.

Уотсон П. Методи оцінки діяльності PR-підрозділу компанії: Найкраще практичне керівництво з планування, досліджень та оцінки зв'язків з громадськістю. Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Бук, 2006. 272 с.
DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2020.25.066

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.