Особливості трансформації трудового потенціалу в людський капітал в умовах поглиблення демографічної кризи

Євген Качан, Наталія Кошіль

Анотація


Упродовж останніх десятилітьь в Україні постійно зменшується її трудовий потенціал. Скорочується чисельність економічно-активного населення, яке є основою трудового потенціалу, тому виникає занепокоєння з приводу перспектив забезпечення національної економіки ресурсами живої праці.  Сьогодні людський фактор став пріоритетним у системі «людина-економіка”, і тому проблема формування трудового потенціалу та його трансформації в людський капітал набули особливої актуальності. Розглядаючи трудовий потенціал як можливості економічно активного населення забезпечити національну економіку ресурсами живої праці вже сьогодні викликають занепокоєння характер демографічних і міграційних процесів в країні і зокрема у більшості регіонів. У результаті цих процесів відбувається, не бажане для суспільства, погіршення якісної структури трудового потенціалу: скорочується чисельність населення у працездатному віці, відбувається ріст масштабів еміграції, особливо осіб молодих вікових категорій, з метою вигідного працевлаштування та на навчання. В останні роки не відбувається простого відтворення трудового потенціалу. Чисельність осіб, які виходять на пенсію більша від кількості тих, які вступають у працездатний вік. Існуючі тенденції відтворення трудового потенціалу, особливо процес депопуляції, у близькому майбутньому вимагають збільшення інвестицій в економічно активне населення і у впровадження трудозберігаючих технологій є головним напрямком запобігання дефіциту робочої сили. Розглядаючи трудовий потенціал як природну основу людського капіталу, автори приходять до висновку, що в умовах демографічної кризи інвестиції в людські ресурси є запорукою економічного зростання і подолання дефіциту робочої сили, посилення кадрового потенціалу суспільства.

У статті розглянуті методологічні підходи до економічної оцінки людського капіталу, запропоновано методичні підходи для розрахунку індексу людського капіталу. Пропонуються напрями цільового інвестування в трудовий потенціал для забезпечення його розширеного відтворення.


Ключові слова


робоча сила; трудові ресурси; трудовий потенціал; людський капітал; індекс людського капіталу; економічно-активне населення; демографічна криза

Повний текст:

PDF

Посилання


How is the Human Development Index calculated? URL: https://ourworldindata.org/human-development-index/

Беккер Г. Человеческий капитал. М.: ГУВШЭ. 1997. 682с.

Васильченко В.С., Гриненко А.М., Грішнова О.А., Керб А.П. Управління трудовим потенціалом. Київ: КНЕУ. 2005. 402с.

Грішнова О.А. Людський капітал:формування в системі освіти і професійної підготовки. Київ: т-во «Знання» КОО, 2001. 254с.

Качан Є.П., Шушпанов Д.Г. Управління трудовими ресурсами. Киів: Юридична книга. 2005. 257с.

Трубич С.Ю. Трудовий потенціал і зайнятість населення України в умовах переходу до ринку. Тернопіль. 1996. 198с.

Долішний М.І., Злупко С.М., Бандур С.І., Бідан В.Л., Воробель А..П. Трудовий потенціал і зайнятість: теоретичні основи та регіональні особливості. Ужгород. Карпати. 1997. 422с.

Долішній М.І., Злупко С.М., Злупко Т.С, Токарський Г.Б. Трудовий потенціал, зайнятість і ринок праці (теорія і практика). Львів. 1997. 245с.
DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2020.25.133

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.