ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Євген Качан, Анатолій Кошіль, Наталія Кошіль

Анотація


У статті розглянута сучасна тенденція формування кількісного складу трудового потенціалу, в т. ч. економічно активного населення і чисельності зайнятих в умовах тривалої депопуляції населення та зростаючих масштабів його міграції за межі держави. Проаналізовані причини та наслідки депопуляції, особливо, у сільській місцевості; виявлено, що суттєвий вплив має структура економіки території, яка й формує можливості зайнятості для економічно активного населення. Виявлені негативні наслідки регіональної асиметрії у розміщенні населення, його просторовому розподілі між містом і селом, галузевій структурі економіки, потребі у реалізації трудового потнеціалу. Особливістю цих процесів є те, що вони протікають за територіальної децентралізації, тобто реформування адміністративно-територіального устрою та формування об’єднаних територіальних громад (ОТГ). Проблеми формування трудового потенціалу можуть ускладнювати процес створення ОТГ, обмежувати їх спроможність, зменшувати їх економічний та соціальний потенціал, призводити до “кадрового голоду” у цих громадах. У статті розглянуті регіональні відмінності процесу формування спроможних об’єднань територіальних громад; критично проаналізована Методика формування спроможних територіальних громад КМУ, визначено окремі її положення, що потребують удосконалення. Висловлено деякі рекомендації щодо врахування кадрових ресурсів, міграції населення та обґрунтування спроможності ОТГ з погляду землезабезпечення мешканців, особливо новоутворених об’єднаних територіальних громад. Зокрема, висловлено думку, що при розрахунку економічної спроможності ОТГ доцільно виокремлювати сільські, селищі та міські ОТГ.

Ключові слова


трудовий потенціал; економічно активне населення; об’єднані територіальні громади; спроможність об’єднаних територіальних громад

Повний текст:

PDF

Посилання


Гичка Г. Г. Формування спроможних територіальних громад: проблеми та шляхи їх вирішення. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2016. Вип. 1. С. 60−64. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2016_1_16.

Гургула Т. Г. Фінансове забезпечення спроможності територіальних громад: проблеми та шляхи їх вирішення. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія Економіка. 2017. Вип. 1 (7). C.132−138.

Державна служба статистики України : веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 22.05.2019).

Качан Є. П., Ткач Д. В. До питання реформування адміністративно-територіального устрою та формування об’єднаних територіальних громад. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. 2016. Вип. 21. С. 5–8.

Качан Є., Коцур А. Формування і реалізація соціально-економічної політики у мікрорайонах в умовах децентралізації. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. 2017. № 22. С. 5−14.

Качан Є., Кошіль А. Забезпечення зайнятості населення − запорука збереження трудового потенціалу України. Суспільна географія: наукові традиції і сучасні виклики. Львів, 2018. С. 111−115.

Качан Є., Кошіль А. Зайнятість населення України в контексті збереження їх трудового потенціалу. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. 2018, № 23. С. 66−73.

Нездойминога О. Є. Особливості формування бюджету територіальної громади. Економіка і суспільство. 2017. № 11. С. 443–449.

Про добровільне об’єднання територіальних громад : Закон України від 5 лют. 2015 р. № 157-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19/ed20190101 (дата звернення: 20.05.2019).

Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад : Постанова Кабінету Міністрів України від 8 квіт. 2015 р. № 214. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF/ed20170902 (дата звернення: 20.05.2019).

Про місцеве самоврядування : Закон України від 21 трав. 1997 р. № 280/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/ed20190501 (дата звернення: 22.05.2019).

Тернопільська область. Децентралізація дає можливості : веб-сайт. URL: https://decentralization.gov.ua/areas/0352/gromadu (дата звернення: 22.05.2019).

Хожило І. Соціально-економічний розвиток громад в умовах децентралізації влади в Україні. Публічне адміністрування: теорія та практика. 2015. Вип. 1 (13). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2015_1_19.
DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2019.24.033

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.