Інтелектуальні технології управління підприємницькою діяльністю

Петро Бабій

Анотація


Вступ. У статті досліджено інтелектуальні технології управління підприємницькою діяльністю. Встановлено, що вагомим фактором успішного підприємництва є підвищення ефективності управління шляхом оптимізації управлінських методів.

Метою статті є дослідження та розроблення інтелектуальних технологій управління підприємницькою діяльністю

Результат. З’ясовано, що лідерства досягають за рахунок унікальних нематеріальних чинників. Проаналізовано систему підтримки управлінських рішень, що базується на гнучкому реагуванні на запити споживчого капіталу. Розкрито особливість цієї системи, яка полягає у наданні інформації необхідної для прийняття управлінських рішень. Висвітлено процесний, системний та ситуаційний підходи до управління, які передбачають сукупність безперервної серії ситуаційних управлінських функцій, здійснених у суб’єкті господарювання. Сформовано модель управління процесом, де необхідне поетапне виконання низки завдань. Зазначено, що система є упорядкованою сукупністю споріднених взаємодіючих елементів або частин, які об’єднані в єдине ціле і функціонують для досягнення стратегічної мети.


Ключові слова


інтелектуальні технології; система підтримки управлінських рішень; процесний, системний та ситуаційний підходи до управління; модель управління процесом

Повний текст:

PDF

Посилання


Верескун М. В. Методи оцінки ефективності впровадження інформаційних систем на промислових підприємствах /М.В. Верескун// Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. - 2015. - Вип. 1(1). - С. 21-26.

Терехов Д.С. Оцінка ефективності використання інформаційних систем та технологій в управлінні підприємством /Д. С. Терехов// Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – № 6, т. 3. – С. 223-228.

Старкова Н. О. Интеллектуальные активы фирмы: идентификация и управление / Н. О. Старкова, А. Н. Костецкий // Экономика. Управление. Право. – 2000. – № 4. – С. 20–24.

Автоматизація бізнес-процесів компанії: Облікове програмне забезпечення. URL: https://www.netsoft.com.ua/avtomatyzatsiya-biznesu.html

Економіка підприємства / Підручник / За загальною редакцією д. е. н. проф. Л. Г. Мельника – Суми: ВТД "Університецька книга" 2004.

Пурський О. І. Інтелектуальні програмні комплекси в медицині і мінімізація області прийняття рішень / О. І. Пурський // Системи оброб. інформації : зб. наук. праць. – Харків, 2011. – Вип. 3. – C. 228–230.

Ельперін Е. В. Інтелектуальні системи управління складними технологічними процесами [Електронний ресурс] / Е. В. Ельперін, С. М. Швед // Наук. пр. Нац. ун-ту харчових технологій. – 2014. – № 1. – C. 9–16.
DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2020.25.072

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.