Цифрова трансформація як передумова збереження цілісності та формування потенціалу повоєнного відновлення регіонів України

Олександр Бречко

Анотація


Вступ. З’ясовано, що виклики безпекового характеру  актуалізують  дослідження процесів цифрових трансформацій як атракторів розвитку економіки України на різних рівнях її функціонування. До того ж технологічний прогрес і прискорені ним технологічні цифрові інновації закладають фундамент для інклюзивного економічного зростання і сталого розвитку, в якому цифрові технології працюватимуть на досягнення соціальних та екологічних цілей і водночас формуватимуть передумови для конкурентного розвитку економіки України та її регіонів.

Мета. Метою статті є напрацювання організаційно-наукових підходів до активізації використання потенціалу цифрових трансформацій для підтримки геопросторової цілісності, повоєнного відновлення та сталого конкурентного розвитку регіонів України.

Методи дослідження.  Використано методи системного, логічного, структурного, компаративного аналізу,  систематизації та узагальнення даних.

Результати. Дослідження процесу цифрових трансформацій на регіональному рівні показало, що вони виявляються  у розвитку цифрової інфраструктури, доступі до електронних сервісів; електронного урядування, що дає змогу здійснювати управління місцевим розвитком  із використанням  цифрових платформ, цифровізувати сферу муніципальних послуг, посилити партисипативну складову в публічному управлінні; забезпечити розвиток цифрового підприємництва з відповідними цифровими стартапами, цифрової грамотності,  цифрової охорони здоров’я,  цифрових технологій для оптимізації використання ресурсів  та створення циркулярних виробництв у регіоні тощо. Закцентовано увагу на тому, що цифрові трансформації сприяють залученню інвестиційних ресурсів  у розвиток економіки регіону та посилюють його інноваційну активність, виступаючи атрактором конкурентного розвитку.  Для забезпечення цілісного розвитку регіону й посилення його конкурентного потенціалу запропоновано створення цифрового хабу, який дасть змогу поєднати нагромаджений  національний потенціал цифровізації з евроінтеграційними перевагами цифрового простору, стане інструментом ефективної міжсекторної співпраці суб’єктів господарювання, індивідуальних креативних розробників, сил безпеки та оборони, інвесторів, меценатів, благодійних фондів. Запропонована модель цифрового хабу може у своїй структурі передбачити створення цифрових платформ для розвитку кластерних оборонних технологій, які дозволять приватним компаніям розробляти і пропонувати креативні безпекові проєкти й оперативно доопрацьовувати їх під потреби замовника. Дослідження підтвердило той факт, що ефект від цифрових трансформацій, який простежується за індексом цифрових трансформацій регіонів, відчутніший у тих регіонах, де розроблені регіональні цільові програми підтримки цифрових трансформацій.

Висновки. Цифрова трансформація є невід’ємною складовою підтримки цілісності, підвищення інноваційного потенціалу територій за рахунок цифровізації усіх секторів та створення новітніх цифрових структур конкурентного розвитку, посилення інтеграційних ініціатив регіонів у європейському цифровому просторі.


Ключові слова


цифрові трансформації, атрактор розвитку, цифрова економіка, індекс цифрової трансформації регіонів, цифровий хаб.

Повний текст:

PDF

Посилання


Туди прийшов «руський мир»: які міста України були повністю або частково зруйновані під час війни. URL: https://www.slovoidilo.ua/2023/02/03/infografika/suspilstvo/tudy-pryjshov-ruskyj-myr-yaki-mista-ukrayiny-buly-povnistyu-abo-chastkovo-zrujnovani-vijny

Прямі збитки від агресії РФ за час повномасштабної війни сягнули $150 млрд − KSE Institute. URL: https://interfax.com.ua/news/economic/926793.html

Шаповал Н., Федосеєнко М., Терещенко. Повоєнне відновлення України. Нові ринки та цифрові рішення. URL: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://kse.ua/wp-content/uploads/2022/09/Digital-instruments-in-Ukrainian-recovery.pdf

Шабардіна Ю, Коваленко С. Оцінка рівня цифрової трансформації територіальних громад Чернігівської області. Аспекти публічного управління. 2023. № 11(3). С. 109−115. URL: https://doi.org/10.15421/152342

Наместнік, В. В., & Павлов, М. М. (2020). Електронне, цифрове та smart-управління: сутність та співвідношення термінів. Вісник НАДУ. 2020. № 96. С. 115−121.

Федулова Л. І. Цифрова трансформація (цифровізація) регіонів України. Аналітична записка. 2019. 16 с. URL:academy.gov.ua/pages/dop/198/files/4ba4c1b4-cefe-4f27-b58b-3aee7c8cf152.pdf

Іртищева І. О. , Сєнкевич О. Ф. Цифрова трансформація регіонів України: об’єктивна необхідність, принципи цифрового розвитку та особливості регулювання. Регіональна економіка. 2020. № 1. C. 14−21.

Зберегти і захистити ІТ-успіх України. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/12/14/694961/

Результати цифрової трансформації в регіонах України за 2023 рік. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/rezultaty-tsyfrovoi-transformatsii-v-rehion

Міністерство цифрової трансформації : веб-сайт. URL: https://thedigital.gov.ua/

Як ЄС уже зараз може допомогти українському бізнесу. Інструменти підтримки. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2022/05/17/687133/

Нагара М. Б. Прогресивні бізнес-моделі: домінування цінностей індустрії 5.0. Економіка та суспільство. 2022. № 45. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1942/1869

Всеукраїнська Інноваційна екосистема "Sikorsky Challenge Україна". URL:https://www.sikorskychallenge.com

Коберник А. О. Регіональні інноваційні екосистеми в Україні. Бізнес Інформ. 2021. № 7. C. 56–61. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-7-56-61

Global Innovation Index 2023 Innovation in the face of uncertainty. URL: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-2000-2023-en-main-report-global-innovation-index-2023-16th-edition.pdf

Стратегія розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року : Розпорядження КМУ від 10 лип. 2019 р. № 526-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#Text
DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2023.28.024

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.