ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В IT-ПІДПРИЄМСТВАХ ЗА УМОВ ГІБРИДНОЇ ТА ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ ЗАЙНЯТОСТІ ПІД ЧАС ВІЙНИ В УКРАЇНІ

Мар’яна ГОРБАЦЬО

Анотація


Вступ. На зміну постковідному періодові в Україні розпочався довготривалий етап війни з росією, який продиктував бізнесу нові умови не лише розвитку, але забезпечення виживання
самого підприємства, створення безпечного середовища для працівника. Ці виклики призвели до нових рішень і стратегій для забезпечення безперервності роботи підприємства та трансформували систему управління ним. Незважаючи на досить нову проблему організації
віддаленої чи гібридної форми зайнятості дослідники і HR-менеджери часто висувають занепокоєння, щодо труднощів внутрішньофірмової комунікації і роботи, яка вимагає креативного командного підходу. Дослідження трансформацій відносин у сфері людських ресурсів, оптимізація кадрових можливостей, пошук методів ефективного управління в умовах віддаленої форми роботи є важливим і актуальним напрямом розвитку науки та практики управління персоналом в умовах безпекових викликів та загроз. Отже, питання організації
управління персоналом гібридної та віддаленої форми в умовах воєнного стану   залишається найменш дослідженим.
Мета. Метою наукової публікації є дослідження особливостей застосування інноваційних методів управління персоналом за умов гібридної та дистанційної форми зайнятості під час
війни в Україні та розробка пропозицій щодо покращення ефективності управління персоналом на прикладі IT-компаній.
Методи дослідження. Використано методи системного, логічного, структурного, компаративного аналізу, експертного опитування, систематизації та узагальнення даних.
Результати. Згідно з проведеним дослідженням в статті констатовано, що гібридна зайнятість стала найбільш ефективною для ІТ-компаній в Україні під час воєнного стану. Це  означає поєднання роботи на повну ставку з можливістю виконувати роботу віддалено, особливо
для працівників, які перебувають у зоні бойових дій. Це надає їм можливість працювати з дому або укриття, якщо це дозволяє їхня робота. Дослідження показало, що гібридна зайнятість зменшила навантаження на безпеку офісів, оскільки багато компаній забезпечили доступ своїх
співробітників до бомбосховищ з безперебійним інтернетом, але одночасно породила ризики: низької стресостійкості, недостатньої залученості та лояльність співробітників через відсутність живого спілкування. Тому була запропонована комунікаційна стратегія для взаємодії з віддаленими працівниками, аналіз якої спонукає до дослідження оптимальної форми взаємодії між працівниками. В статті напрацьовано рекомендації ІТ-компаніям стосовно використання і
захисту персональних даних, підтримки приватного простору віддалених працівників та моніторингу їхньої продуктивності. Крім того, обґрунтовані нові методи управління продуктивністю та мотивацією працівників допоможуть керівництву компаній фокусуватися
на колективних цінностях.
Висновки. Проведене дослідження дозволило напрацювати підходи до вдосконалення управління персоналом в умовах дистанційної роботи у цифровому бізнесі за допомогою комунікативної стратегії, яка направлена на покращення мотивації, підвищення заходів безпеки персоналу та підтримання здорового психологічного стану працівників під час воєнних дій в умовах переважно гібридної або віддаленої форми зайнятості.

Ключові слова


управління персоналом, гібридна форма зайнятості, дистанційна робота, віддалена робота, ремоут, інноваційні методи управління персоналом

Повний текст:

PDF

Посилання


Могильна Л. М., Орєхова А. І., Хромушина Л. А. Використання інноваційних ІТ технологій для HR-менеджменту. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-56

Бондаренко О. М., Тардаскіна Т. М., Богатирьова Л. Д. Дослідження розвитку віддаленої роботи в умовах пандемії COVID-19. Бізнес Інформ. 2021. № 2. C. 190–197.

Данилевич Н., Рудакова С., Щетініна Л., Касяненко. Діджіталізація HR-процесів у сучасних реаліях. Галицький економічний вісник. Т. : ТНТУ. 2020. Том 64. № 3. С. 147–156. URL:http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32485

Веб-сайт «Miblart» . URL:https://miblart.com

Work Institute Retention Report. 2017. C. 17−20 URL:https://cdn2.hubspot.net/hubfs/478187/2017%20Retention%20Report%20Campaign/Work%20Institute%202017%20-Retention%20Report.pdf

Веб-сайт «Inforce». URL: https://inforce.digital

Аналітика: Ринок праці в IT відновився на 57%, а конкуренція серед шукачів б’є всі рекорди : веб-сайт. URL: https://www.work.ua/articles/analytics/3149/

Веб-сайт «Lvivity». URL: https://lvivity.com

Веб-сайт «Abto Software». URL: https://www.abtosoftware.com

Веб-сайт «Inoxsoft». URL: https://inoxoft.com
DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2023.28.141

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.