НАПРЯМИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ ЗМІН

Тетяна КОСТИШИНА, Оксана ТУЖИЛКІНА

Анотація


Вступ. На сучасний розвиток національної економіки впливає низка об’єктивних чинників, що пов’язані з надзвичайно важливим періодом воєнних дій та відновленням країни. Найбільш суттєвими серед них є управління персоналом в контексті його ефективного використання, підготовка, перепідготовка та підвищення професійно-кваліфікаційного рівня працівників, формування ефективного мотиваційного механізму та гідної оплати праці.
Мета статті – дослідження напрямів управління персоналом в контексті його ефективного використання в сучасних умовах змін.
Методи дослідження. Застосовано методи логічного узагальнення, порівняння, теоретичного аналізу і синтезу.
Результати. Акцентовано увагу на визначення напрямів управління персоналом в контексті його ефективного використання в сучасних умовах змін. Обумовлено, що цей процес слід розглядати на рівні держаних організацій України, організацій та підприємств різних форм власності та видів економічної діяльності. Зміни до Типового положення про службу управління персоналом державного органу (наказ № 40-22 від 01.06.2022 р.) характеризують основні завдання Служби управління персоналом державного органу, її основні права в умовах воєнних дій. Обґрунтовано, що успішній реалізації завдань використання персоналу слугує підвищення кваліфікації як чинник удосконалення професійно-кваліфікаційної структури персоналу та формування гідної оплати праці. Авторами сформований механізм управління процесом професійного розвитку персоналу в контексті ефективності його використання та етапи визначення потреб в організації підвищення кваліфікації працівників. Визначені принципи формування концептуальних підходів до гідної оплати праці на рівні підприємства.
Висновки. Авторами визначено, що основними напрямами забезпечення ефективності використання персоналу є такі: державна політика управління персоналом в умовах військового стану, політика управління персоналом на рівні підприємств, політика підвищення професійно-кваліфікаційного рівня працівників підприємств різних галузей, формування гідної оплати праці за рахунок оптимізації співвідношення державного регулювання, договірного регулювання, визначення індивідуальної заробітної плати на підприємстві. На думку авторів, ефективність використання персоналу сприятиме забезпеченню індивідуальної результативності працівників, ефективності діяльності підприємств та забезпечення розвитку національної економіки в сучасних умовах змін.

Ключові слова


гідна оплата праці, використання персоналу, персонал, працівники, напрями, підвищення професійно-кваліфікаційного рівня, ефективність

Повний текст:

PDF

Посилання


Наказ Національного агентства України з питань державної служби № 40-22 від 01.06.2022 «Про внесення змін до Типового положення про службу управління персоналом державного органу». – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0655-22#Text

Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. Управління персоналом. – К.: Кондор. 2003. – 296 с.

Цимбалюк С. О. Гідна оплата праці: теоретико-методологічні засади та механізм реалізації: монографія. – К: КНЕУ, 2019. – 294 с.
DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2023.28.150

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.