Стратегічні напрями розвитку соціальної інфраструктури сучасного міста

Вадим Бойченко

Анотація


Вступ. У статті досліджено теоретико-методологічний зміст використання принципів стратегічного управління на муніципальному рівні. Викладено практичні результати використання принципів стратегічного управління при формування соціально орієнтованого бренда міста на прикладі м. Маріуполь. Визначено ключові соціальні проблеми міста, що лежать у площині відтоку молоді з регіону, застарілості соціальної інфраструктури, низького рівня та якості життя населення і низького рівня екологічної безпеки. Сформовано ключові стратегічні напрями дій, мета яких – розв’язати проблеми в соціальній сфері.

Метою статті є розроблення стратегічних напрямів та проєктних рішень у сфері розвитку соціальної інфраструктури м. Маріуполь.

Результат. Запропоновано використовувати як управлінський інструменту проєктний підхід до реалізації намічених завдань. Розкрито зміст та перспективи реалізації ключових проєктів соціального значення у місті. Проєкт «Утримання молоді в Донецькому регіоні» покликаний забезпечити зростання конкурентоспроможності регіону, його привабливості для корінного населення та жителів інших регіонів, створення умов для професійної і освітньої реалізації молоді у місті. Проєкт «Сучасні медичні послуги у місті» спрямований на підвищення якості кадрового, інформаційного і матеріального забезпечення системи охорони здоров’я міста. Проєкт «Розвиток кадрового потенціалу муніципалітету» та проєкт «Розвиток кадрового потенціалу муніципалітету» створюють умови для розвитку системи сучасного муніципального менеджменту в місті, підвищення рівня компетентності працівників і залучення молоді до управління містом. Проєкт «Система обробки та задоволення скарг населення» спрямований на поліпшення якості, збільшення прозорості та клієнтоорієнтованості соціальних послуг, що надаються в місті. Наведено статистичні та соціологічні показники, що демонструють ефективність впровадження запропонованих в дослідженні проєктних заходів.


Ключові слова


проєкт; соціальна сфера; соціальна інфраструктура; освіта; охорона здоров’я; муніципальний менеджмент

Повний текст:

PDF

Посилання


Державне інвестування в соціальний розвиток (інфраструктурний аспект)/ Новіков В.М., Макарова О.В., Откидач М.В. / тех. ред. Герасименко І.В.: Нац. акад. наук. Укр., Ін-т демогр. та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи. Електронне видання. Київ. 2020.

Новіков В. М. Бюджетний ризик: зміст та регулювання у соціальній інфраструктурі. Демографія та соціальна економіка. 2018. №1. С. 73-86.

Шпак Л. О. Соціальна інфраструктура як складова соціально-економічного розвитку регіону. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: Економіка і менеджмент. 2016. №1. С. 5-8.

Шаульська Л. Проблеми та напрями формування концептуальних засад соціальної держави. Україна: аспекти праці. 2005. № 1. С. 41-47

Міненко М. А. Публічне управління: теорія та методологія (монографія) /; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. К. 2014. 404 с.

Муніципальний менеджмент (кол. монографія) / за ред. д.е.н. проф. А. Ф. Мельник; Економічна думка. Тернопіль. 2005. 416 с.

Чикаренко І. Розширення предметної сфери муніципального менеджменту. Public Administartion Aspects. 2019. №7. С. 43-52

Стратегія розвитку м. Маріуполя до 2021 року. Звіти з виконання показників Стратегії. URL: https://mariupolrada.gov.ua/ru/page/strategija-rozvitku-2021
DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2020.25.049

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.