НАПРЯМИ МОТИВУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ

Світлана Прохоровська

Анотація


Охарактеризовано складові системи мотивування персоналу та визначено їхню роль у підвищенні ефективності праці, окреслено напрями вдосконалення функціонування системи та виокремлено цілі мотивування працівників.

Встановлено, що застосування в практичній діяльності багатьох видів мотивування працівників може мати різну ефективність. З’ясовано, що мотивування персоналу має ґрунтуватися на принципі поєднання інтересів компанії та працівників.

Виокремлено важливі напрями мотивування персоналу: індивідуалізація оплати праці, залучення працівників до формування стратегії та планування цілей організації; офіційне працевлаштування та соціальний пакет; створення можливостей для кар’єрного зростання; покращення соціально-психологічного клімату та посилення згуртованості трудового колективу; створення комфортного робочого місця й облаштування зон відпочинку для персоналу; можливості довготермінових перспектив роботи; особиста та публічна похвала від керівника та використання мотиваційної дошки; моніторинг трудової активності; мотивування вільним робочим часом.


Ключові слова


винагорода, матеріальні та нематеріальні стимули, мотивація, мотиваційна дошка, мотивування персоналу, напрями мотивування персоналу, оплата праці, персонал, роботодавець, робочий час, праця, умови праці.

Повний текст:

PDF

Посилання


Дем’яненко Т. І. Єршова А. В. Напрями стратегії розвитку системи мотивації Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Вип. 21, Ч 1. 2018. C. 65–68.

Денисенко М. П., Мельник Л. С. Міжнародний досвід мотивації персоналу в умовах сучасної економіки. Вчені записки Університету «КРОК», ((3) 55), 2019. С. 94–100.

Долгальова О. Ремесник Т. Застосування зарубіжних методів мотивації праці на українських підприємствах. Галицький економічний вісник. URL: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu_Galician economikjournal, № 3 (70). 2021.

Зось-Кіор М. В., Скидан С. В. Особливості мотивації персоналу в умовах нестабільного бізнес-середовища. Економічний форум, 2020. 1(3), С. 143–148.

Колот А. М., Цимбалюк С. О. Мотиваційний менеджмент: підручник. К.: КНЕУ, 2014. 479 с.

Крушельницька О. В. Мельничук Д. П. Управління персоналом: навчальний посібник. К. «Кондор». 2005. 308 с.

Магас О. В., Марценюк О. В. Мотиваційні підходи Facebook і Google до створення найщасливішого і найпродуктивнішого робочого місця. Вісник студентського наукового товариства ДонНУ імені Василя Стуса. 2019. № 11 (1). С. 204–209.

Прохоровська С. А. Місце заробітної плати у підвищенні трудової активності працівників. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України.. Тернопіль.: Економічна думка, 2018. Вип. 22. С. 72 – 76.

Прохоровська С. А. Формування компенсаційної політики підприємств. Маркетинг 4.0: Стратегічні імперативи та сучасні тенденції: колективна монографія /за ред.. д.е.н. В. А. Фаловича. Тернопіль: ФО-П Шпак В.Б. Тернопіль 2021. 351с.

Шушпанов Д., Литвин А. Інновації у сфері мотивації та стимулювання персоналу: досвід провідних країн світу. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38680/1/218.pdf.
DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2022.27.073

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.