МІСЦЕ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

Світлана Прохоровська

Анотація


У статті розглядається роль конкурентоспроможності у процесі розвитку трудового потенціалу. Запропонованого заходи щодо підвищення рівня конкурентоспроможності на регіональному ринку праці.

 

In the article the role of competitiveness is examined in the process of development of labour potential of region. Offered measures in relation to the increase of level of competitiveness at the regional market of labour.


Ключові слова


конкурентоспроможність; конкуренція; трудовий потенціал; розвиток трудового потенціалу; competitiveness; competition; labour potential; development of labour potential

Повний текст:

PDF

Посилання


Грішнова О. А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки / О. А. Грішнова. – К. : Т-во «Знання», 2001. – 254 с.

Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підруч. / О. А. Грішнова. – К. : Знання, 2004. – 535 с.

Качан Є. П. Вплив колективно-договірного регулювання на ефективне використання трудового потенціалу / Є. П. Качан, С. А. Прохоровська // Формування ринкової економіки : [зб. наук. праць.] – Спец. вип. : у 3 т. Т.1 Соціально-трудові відносини:

теорія і практика. – К. : КНЕУ, 2010. – С. 330 – 337.

Про затвердження загальнодержавної цільової соціальної програми збереження і розвитку трудового потенціалу України на період до 2017 року : проект Закону України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ufoz.ukrmed.info/Article38.html.

Семикіна М. В. Мотивація конкурентоспроможної праці : теорія і практика регулювання. Монографія. – Кіровоград : Пік, 2003. – 426с.

Шаульська Л. В. Стратегія розвитку трудового потенціалу України : моногр. / Л. В. Шаульська // НАН України ; Ін-т екон. пром-сті. – Донецьк, 2005. – 502 с.

Якість трудового потенціалу та управління трудовою сферою в Україні : соціальна експертиза : моногр. / О. І. Амоша, О. Ф. Новікова, В. П. Антонюк, Л. В. Шаульська, та ін. / НАН України. Ін-т екон. пром-сті. – Донецьк, 2006. – 208 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.