Формування компенсаційної політики в сучасних умовах розвитку національної економіки

Анна Костишина

Анотація


Розвиток національної економіки потребує від сучасних підприємств по-новому будувати та реалізовувати компенсаційну політику за рахунок інноваційних підходів до формування оплати праці й мотиваційного механізму. Метою статті є теоретичне обґрунтування сутності компенсаційної політики та розроблення напрямів її формування на основі організації плати праці й мотиваційного механізму, регулювання на державному і договірному рівнях, рівні підприємства. Методи. У статті використані: метод узагальнення наукових підходів, метод аналізу та синтезу, монографічний метод. Результати. Здійснено теоретичний аналіз наукових підходів до понять «компенсація» та «компенсаційна політика». Сформовано авторський підхід до визначення дефініції «компенсаційна політика». Розглянуто зарубіжний досвід організації системи компенсації. Визначено вплив компенсаційної політики на конкурентоспроможність персоналу та підприємства в цілому. Розроблено напрями формування оплати праці на державному та договірному рівнях як важливої складової компенсаційної політики в сучасних умовах розвитку національної економіки. Проведене дослідження дає змогу узагальнити наукові підходи до поняття «компенсаційна політика» і запропонувати напрями її розвитку, що сприятиме забезпеченню конкурентоспроможності персоналу, підприємств, регіону, національної економіки в цілому.


Ключові слова


компенсація; компенсаційна політика; оплата праці; мотиваційний механізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Словник української мови: в 11 томах. Т. 4. 1973. С. 250.

Фармакологічна енциклопедія URL: https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/3635/kompensacijni-viplati.

Артамонова М. В. Компенсационная политика современной компании. Формування ринкової економіки. ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана»; [відп. ред. О. О. Бєляєв]; спец. вип., Том. 3. Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 2010. С. 22–36.

Цимбалюк С.О. Компенсаційна політика: сутність, виміри та концептуальні положення щодо формування. Економіка та підприємництво. 2012. № 29 (39). С. 288-296

Костишина Т.А. Конкурентоспроможна система оплати праці: проблеми теорії та практики: Монографія. Полтава: РВВ ПУСКУ. 2008. 389 с.

Закон про оплату праці URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80#Text.
DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2020.25.128

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.