СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СФЕРІ РЕКРУТИНГУ ПЕРСОНАЛУ

Ірина ІЛЛЯШ, Галина БАБ’ЯК

Анотація


Вступ. Швидкі зміни, що впливають на суспільний розвиток, визначають напрямки розвитку економічних активів, підприємств та організацій, що мають функціонувати за таких умов. Адаптація управління людськими ресурсами й підбору і відбору персоналу як одного з його
напрямків до новітніх викликів та можливостей стає основним фактором управління. Сучасні тенденції HR-менеджменту як багатьох інших сфер неможливо відділити від використання диджитал-технологій, соціальних мереж та інтернет-можливостей. Вивчення та впровадження останніх у практику управління людськими ресурсами, зокрема рекрутинг персоналу, є критично важливими для досягнення цілей бізнесу, конкурентних переваг і формування залученого та лояльного персоналу організацій. Теоретичне узагальнення та висвітлення сучасних трендів у
сфері рекрутингу персоналу набуває щораз більшої актуальності, зважаючи на затребуваність у швидкому пошуку кандидатів потрібної якості, формуванні стабільних колективів (за умов нестабільної зовнішньої ситуації), а також на можливості віддаленої зайнятості та
аутсорсингової діяльності.
Мета − огляд та теоретичне узагальнення сучасних світових тенденцій у сфері рекрутингу та найму персоналу, вивчення можливостей їхнього впровадження за сучасних умов і викликів, що пов’язані з цим.
Методи дослідження. Використано методи порівняльного аналізу, систематизації, абстрактно-логічного узагальнення.
Результати. Визначено проблеми властиві ринку рекрутингових послуг в Україні за сучасних умов. Вивчено особливості зайнятості та пошуку кандидатів у шеринг-економіці та вплив гіг-економіки. Вивчено особливості онлайн-рекрутингу, рекрутингу у соцмережах в Україні
та світі, можливості застосування таких технологій, як створення власних мобільних сайтів кар’єри (чи спеціальних додатків), впровадження програмного забезпечення для відстеження заявників, технологій роботизованої автоматизації процесів, застосування методів підбору
персоналу за допомогою методів із штучним інтелектом, відео-інтерв’ю та відео-резюме, віртуальної та доповненої реальності, поведінкового прогнозування, HR-аналітики, реферальних програм працівників, переманювання та брендингу працедавця та ін. Наведено переваги та
загрози застосування методів підбору персоналу за допомогою методів із штучним інтелектом, вивчено іноземний досвід у цій сфері та пропозиції науковців щодо можливих і доцільних сфер  впровадження цифрових технологій у процесі підбору персоналу.
Висновки. Застосування «хмарних» технологій, роботизованих й автоматизованих систем, технології штучного інтелекту, віртуальної реальності, онлайн-платформ, соцмереж та інших засобів перетворюються в буденну рутину будь-якої діяльності, зокрема й пошуку та залучення кандидатів на вакантні робочі місця. Без знання та вміння використання сучасних інструментів і технологій, можливостей аналітики великих масивів даних важко отримати перевагу у конкуренції за таланти та компетентний персонал. Вивчення сучасних трендів у
рекрутингу дає змогу узагальнити сучасний світовий практичний досвід у цій сфері.

Ключові слова


рекрутинг персоналу, диджитал-технології у рекрутингу персоналу, штучний інтелект, управління людськими ресурсами, персонал

Повний текст:

PDF

Посилання


Баб’як Г. П. Відбір персоналу – основа технологій управління якістю персоналу. Економічні, соціальні та психологічні аспекти сучасних маркетингових технологій : монографія / В. А. Фалович [та ін.]; за ред. д.е.н., доц. В. А. Фаловича. Тернопіль: ФО-П Шпак В. Б. 2019.

С. 6−20.

Грідін О. В. Ринок рекрутингових послуг в Україні: сучасні тенденції та перспективи розвитку. Причорноморські економічні студії. 2023. Вип. 79. С. 93−101. DOI: https://doi.org/10.32782/bses.79-13.

Дослідження рекрутингу в українській IT сфері: очікування від 2021, пріоритети та складнощі найму : веб-сайт. URL: https://www.makeitinua.com/posts-ua/doslidzhennya-rekrutingu-vukrayinskiy-it-sferi-ochikuvannya-vid-2021-prioriteti-ta-skladnoshchi-naymu

Жуковська В. М., Миколайчук І. П., Марняло А. М., Шома М. С. Рекрутмент як технологія ефективного залучення й онбордингу персоналу. SSRN Electronic Journal. 2023.10.2139/ssrn.4362631. URL:

https://www.researchgate.net/publication368805757_REKRUTMENT_AK_TEHNOLOGIA_EFEKTIV

NOGO_ZALUCENNA_J_ONBORDINGU_PERSONALU_Recruitment_as_a_Technology_of_Effective_Attraction_and_Onboarding_of_Staff

Кравчук О. І., Варіс І. О., Бідна Т. О. Цифрові технології рекрутингу персоналу. Маркетинг і цифрові технології. 2022. Т. 6. № 1. С. 92–110. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mardigt_2022_6_1_10.

Результати опитування роботодавців. Державний центр занятості : веб-сайт. URL: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDgyM2MwZjUtZTgyNy00MTU4LTljYjUtOWUwNGU1MjJj

MTQyIiwidCI6IjAzOWU2MTFmLWFhODUtNDcyZS05ZTU5LTYzNDNhNWYwYzg1OCIsImMiOjl9

13 Recruitment Trends: The Future of Talent Acquisition. 2023. : веб-сайт. URL: https://zoetalentsolutions.com/recruitment-trends/

Arman, Md. The Advantages of Online Recruitment and Selection: A Systematic Review of Cost and Time Efficiency. Business Management and Strategy. 14. 2023.220. No. 1. 10.5296/bms.v14i2.21479.

Babiak H., Illiash I. Personnel selection − basis of technology of it’s quality management. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. 23. 2018. С. 73−76.

Bholane K. Recent Trends in Recruitment and Selection (With Special Reference to Artificial Intelligence). Organisational Management. 2023. Pp. 78−86. URL: https://www.researchgate.net/publication/374847589_Recent_Trends_in_Recruitment_and_Selection_Wi

th_Special_Reference_to_Artificial_Intelligence

Blumen D., Cepellos V. Dimensions of the use of technology and Artificial Intelligence (AI) in Recruitment and Selection (R&S): benefits, trends, and resistance. Cadernos EBAPE. BR. 21. 2023. 10.1590/1679-395120220080x. URL: https://www.researchgate.net/publication/370616368_Dimensions_of_the_use_of_technology_and_Artifi

cial_Intelligence_AI_in_Recruitment_and_Selection_RS_benefits_trends_and_resistance

Bublyk M., Kopach T. Employee recruitment technologies as a human capital management tool. Economic Analysis. 2023. 296-304. 10.35774/econa2023.01.296. URL: https://www.researchgate.net/publication372793884_Employee_recruitment_technologies_as_a_human_

capital_management_tool

Gordon C. 5 Best Job Boards for 2023 : веб-сайт. URL: https://www.hrlineup.com/bestjob-boards/

Gordon C. Top 16 Applicant Tracking Systems : веб-сайт. URL:

https://www.hrlineup.com/top-5-applicant-tracking-systems/

Huang Z. Analysis of Human Resource Management Trends and Innovative Approaches in the Era of Sharing Economy. Academic Journal of Management and Social Sciences. 5. 2023. 175-179. 10.54097/ajmss.v5i2.37. https://www.researchgate.net/publication/376608274_Analysis_of_Human_Resource_Management_Tren

ds_and_Innovative_Approaches_in_the_Era_of_Sharing_Economy

Jayaraj A., Gowrishankkar V., Sarasu A. New trends in hr recruitment process and it’s impact on job seekers. E3S Web of Conferences. 2023. 449. 10.1051/e3sconf/202344903013. URL: https://www.researchgate.net/publication/375693369_New_trends_in_hr_recruitment_process_and_it's_i

mpact_on_job_seekers

Mulla Z., Dhariwalsinhgad R., Saha L. Role of new emerging technologies in recruitment and selection process. The Online Journal of Distance Education and e-Learning. Vol. 11. Iss. 1. 2023.

URL: https://www.researchgate.net/publication/373144344_ROLE_OF_NEW_EMERGING_TECHNOLOGIE

S_IN_RECRUITMENT_AND_SELECTION_PROCESS

Nedumaran G. Chittiveli R. Emerging trends in recruitment and selection processes. 2020. URL: https://www.researchgate.net/publication/354600056_in_EMERGING_TRENDS_IN_RECRUITMENT_

AND_SELECTION_PROCESSES

Potočnik Kr., Anderson N., Born M., Kleinmann M., Nikolaou Ioa. Paving the way for research in recruitment and selection: recent developments, challenges and future opportunities. European Journal of Work and Organizational Psychology. 30. 2021. 1-16. 10.1080/1359432X.2021.1904898.

URL: https://www.researchgate.net/publication/350468633_Paving_the_way_for_research_in_recruitment_and

_selection_recent_developments_challenges_and_future_opportunities

Tsiskaridze R., Reinhold K., Järvis M. Innovating HRM Recruitment: A Comprehensive Review Of AI Deployment. Marketing and Management of Innovations. 14. 2023. 239-254. URL: 10.21272/mmi.2023.4-18.

https://www.researchgate.net/publication/376912295_Innovating_HRM_Recruitment_A_Comprehensive

_Review_Of_AI_Deployment
DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2023.28.112

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.