Розвиток бізнес-комунікацій підприємств в умовах змін

Рустам Раупов

Анотація


Вступ. Трансформаційні зміни в економіці вимагають нових наукових підходів щодо забезпечення конкурентоспроможності підприємств. Одним із важливих аспектів та чинників впливу є бізнес-комунікації, які реалізуються в міжособистісних відносинах, інформаційному обміні та процесах прийняття управлінських рішень. 

Метою статті є теоретичне обґрунтування розвитку бізнес-комунікацій в умовах змін.

Методи. У статті використані монографічний метод, аналіз, метод  узагальнення наукових підходів.

Результати. У статті визначені наукові підходи до сутності поняття «комунікації», їх характеристики, завдань та принципів. Обґрунтовано структурування комунікації за соціально-економічною та технологічною складовими. Визначені цілі внутрішньої комунікації на підприємствах в умовах змін. Узагальнено завдання бізнес комунікацій, які сприятимуть їх подальшому розвитку на підприємствах в умовах змін. Проведене дослідження дозволяє узагальнити наукові підходи до бізнес-комунікацій на підприємствах в умовах змін та визначити напрями наукового пошуку щодо їх розвитку.


Ключові слова


комунікація; бізнес-комунікації; управлінське рішення; розвиток, конкурентоспроможність підприємства

Повний текст:

PDF

Посилання


Литовченко І. Л. Методологічні аспекти Інтернет-маркетингу : монографія. Київ: Наукова думка, 2008. 196 c.

Матвіїв М. Я. Маркетинг знань: методологічний та організаційний аспекти. Тернопіль: Економічна думка, 2007. 448 с.

Schramm W. The process and effects of mass communication. In Wilbur Schramm (Ed.). Urbana: University of Illinois Press. 1954. pp. 3–26.

Бебик В. М. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз: монографія. Київ: МАУП, 2005. 440 с.

Бєляков О. Успішна комунікація в бізнесі та освіті: навч. посіб. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. 207 с.

Примак Т. О. Маркетингові комунікації в системі управління ринковою діяльністю підприємства: автореф. дис. д-ра екон. наук: 08.06.01 Економіка, організація і управління підприємствами. Київ, 2004. 34 с.

Яловега Н. І. Принципи застосування основних комунікаційних інструментів у діяльності підприємств споживчої кооперації URL: http://www.rusnauka.com/19_NNM_2007/Economics/ 23199.doc.htm.

Співак В. А. Ділові комунікації. Теорія і практика: підручник для академічного бакалаврату. 2017. С. 89-94
DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2020.25.102

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.