IMPROVEMENT OF ENTERPRISE STAFF TRAINING SYSTEM

Halyna Babiak, Iryna Illiash

Анотація


У статті обґрунтовано важливість удосконалення системи навчання персоналу підприємства за сучасних конкурентних умов. З’ясовано, що забезпечення постійного навчання та підвищення рівня професійних та особистих компетенцій дозволяє забезпечувати високі результати праці, зберігати конкурентоспроможність фірми та самого персоналу як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках праці. Таким чином обґрунтовано, що система професійного навчання є дуже важливим інструментом ефективного управління організацією. Виявлено особливості організації та проведення професійного навчання на підприємстві ТОВ “Перлина Поділля”, зокрема: роль атестації у процесі виявлення потреби в професійному розвитку; методи проведення атестації на конкретному підприємстві; перші спроби організації процесу навчання за допомогою спеціально створеного підрозділу у структурі управління персоналом; сутність форм навчання, що застосовуються на підприємстві залежно від потреби і результатів навчання, посад та сфери діяльності працівників; важливість внутрішньо фірмових тренінгів та семінарів, спеціальних сертифікованих програм розвитку, стажувань та наставництва у процесів навчання та підвищення кваліфікації працівників підприємства. Виявлено проблеми у процесі організації та проведення навчання персоналу на підприємстві, а саме: хаотичність та слабке планування результатів навчання, обмеженість фінансових ресурсів, недостатній зв’язок між навчанням і мотивацією (матеріальною та моральною) працівників. Запропоновано: врахувати досвід інших країн та успішних компаній у сфері розвитку персоналу; забезпечити прозору систему взаємозв'язку між атестацією, результатами навчання, кар’єрним ростом та винагородою за працю; впровадити ротацію кадрів, планування професійного навчання за принципом індивідуальності та безперервне навчання.

Ключові слова


професійне навчання; розвиток персоналу; атестація; форми і методи навчання; безперервне навчання; управління персоналом

Повний текст:

PDF

Посилання


Баб’як Г. П., Бенцал Ю. М. Зарубіжний досвід організації навчання персоналу. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. 2014. Вип. 19. С. 130 ̶ 133.

Баб’як Г. П., Грицина О. В. Шляхи підвищення ефективності забезпечення організації формування персоналу. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. 2013. Вип. 18. С. 137 ̶ 141.

Баб’як Г., Запорожан Л. Резерви та шляхи підвищення організації навчання персоналу в установі. Сектори економіки в процесі реалізації державної регіональної політики : зб. матеріалів доп. міжнар. наук.-практ. конференції, 26-27 жовтня 2017 р., м. Тернопіль. Тернопіль, 2017. С. 158–162.

Грішнова О. А., Несевра А. І. Молоді професіонали на ринку праці: проблеми гармонізації особистого життя та трудової діяльності. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2017. № 1. С. 49–60.

Illiash I. Modern methodical approaches to design the HR-management system of enterprises. The Genesis of Genius. Geneva, Switzerland, December 2015. No. 5. Vol. 1. P. 21–23.

Нестеренко О. М. Шляхи вдосконалення професійного розвитку персоналу на підприємстві. Вісник економіки, транспорту і промисловості. 2010. № 30. С. 87–88.

Островерхов В. Підвищення конкурентоспроможності управління персоналом як напрям інноваційної діяльності підприємства. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. 2014. Вип. 19. С. 100–110.

Правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства ТОВ НВА “Перлина Поділля”.
DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2019.24.102

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.