Personnel management: current tendencies in hr-service development

Halyna Babiak, Nataliya Kotys, Dmytro Shushpanov

Анотація


Вступ. Стаття присвячена проблемам розвитку сучасних тенденцій діяльності HR-служб.

Мета. Вивчення сучасних тенденцій розвитку діяльності HR-служби, прoцесiв фoрмування та ефективності використання персоналу підприємства в умовах новітніх викликів, а такoж рoзрoблення рекoмендацiй щодо вдoскoналення діяльності HR-служби як чинника пiдвищення ефективнoстi праці організації/компанії.

Результат. В ній зазначено, що сьогодні, особливо враховуючи виклики пандемії, для будь-якої ефективно функціонуючої організації головним є подолання розриву між розвитком інноваційних стратегій, з одного боку, і правильним використанням та розвитком людського потенціалу – з іншого. В цьому контексті вагоме місце належить якраз службам управління персоналу.

У статті вказано на невтішні тенденції сьогодення, коли HR-служби ще досить часто застосовують застарілі методи, котрі не дають дієвого результату. Тому в сучасних організаціях повинна надаватися належна увага новим трендам в діяльності кадрових служб.

У статті здійснено наголос, що першочерговими завданнями підвищення ефективності функціонування виконавчих та управлінських структур є укомплектування їх працівниками, котрі мають необхідні якості, щоб успішно володіти обраною професією, створення системи, яка дозволяє зберігати і розвивати їх працездатність, а також надійність.

В ній досліджені сучасні тенденції розвитку діяльності HR-служби. Зокрема, наголос зроблено на розвитку і можливості використання на практиці нашими організаціями/компаніями таких трендів, як: штучний інтелект, хмарні HR-платформи, чат-боти, тімбілдинг, рекрутинговий маркетинг, які розвинені за кордоном і могли би набути значущості в Україні.

Здійснено аналіз  прoцесiв фoрмування та ефективності використання персоналу підприємства в умовах новітніх викликів.

У статті зазначено, що в роботі HR-служб важливе місце також займає питання адаптації персоналу до нових робочих умов  праці (тут ще додатково навантажують  новообраного працівника такі негативні явища, як пандемія коронавірусу).

 Розрoблені рекoмендацiї щодо вдoскoналення діяльності HR-служби як чинника пiдвищення ефективнoстi праці організації/компанії. 


Ключові слова


HR-служба, штучний інтелект, хмарні HR-платформи, чат-боти, тімбілдинг, рекрутинговий маркетинг, найм персоналу, технології управління персоналом, кадровий менеджмент, кадровий резерв

Повний текст:

PDF

Посилання


Баб’як Г. П. Шляхи вдосконалення технологій відбору персоналу. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. Тернопіль: «Економічна думка». 2017. Вип. 22. С. 98–103.

Баб’як Г. П. Відбір персоналу – основа технологій управління якістю персоналу. Економічні, соціальні та психологічні аспекти сучасних маркетингових технологій: монографія / В. А. Фалович [та ін.]; а ред. д.е.н., доц. В. А. Фаловича. Тернопіль. 2019. С. 6–20.

Баб’як Г. До питання про можливості застосування зарубіжного досвіду організації формування персоналу в Україні. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. 2016. Вип. 21. С. 92–96.

Баб’як Г., Сич Т. Планування ділової кар’єри і професійного навчання на підприємстві. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. 2018. Вип. 23. С. 95–98.

Balabash, O., Ilin, V., Poprozman, N., Kuznetsova, I., Shushpanov, D., & Slavina, N. (2021). Content Strategy in Management of Communications. Independent Journal of Management & Production, 12(3), s232-s242. DOI: https://doi.org/10.14807/ijmp.v12i3.1538.

Halyna Вabiak, Nataliya Кotys. Рroblems of formation and effective use of enterprise staff. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. 2020. Вип. 25. С. 115–122.

Illiash I. Modern methodical approaches to design the HR-management system of enterprises. The Genesis of Genius. Geneva, Switzerland, December 2015. No. 5. Vol. 1. P. 21–23.

Лобза А. В. Сучасні персонал-технології як засіб забезпечення ефективності системи найму та адаптації персоналу: вітчизняний та зарубіжний досвід. Молодий вчений. 2015. №26. С. 74–80.

Цифрові компетенції як умова формування якості людського капіталу: аналіт. зап. /[В. С. Куйбіда, О. М. Петров, Л. І. Федулова, Г. О. Андрощук]. Київ: НАДУ. 2019. 28 с.

HR 2020 технології. URL: https://topfactor.pro/blog/tekhnologii-hr-2020.

13 Innovative Recruitment Methods Top Recruiters Use URL: https://harver.com/blog/innovative-recruitment-methods/

15 New Recruiting Trends You Should Implementin 2019 [UPDATED] URL: https://www.talentlyft.com/en/blog/article/87/15-new-recruiting-trends-you-should-implement-in-2019-updated.

Шушпанов Д., Ліфанова М. Інноваційні інструменти управління песоналом транснаціональних корпорацій. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. 2020. № 24. С. 86–93.
DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2021.26.080

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.