ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ГАЛУЗІ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

Андрій Коцур, Оксана Грабовецька

Анотація


Обґрунтовано необхідність реформування соціального забезпечення як галузі соціальної сфери в умовах обмеженості фінансових ресурсів та окреслено пріоритетні напрямки такого реформування.

 

The necessity of reforming social security as a branch of social services under the limited financial resources and priorities outlined a reform.


Ключові слова


соціальне забезпечення; соціальний захист; адресність; прожитковий мінімум; social security; social protection; targeting; living wage

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України “Про Державний бюджет України на 2012 рік” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4282-17#n170.

Каталог пільг в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pilga.in.ua/node/416.

Конституція України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Необхідність реформування соціального захисту [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.auc.org.ua/news/neobkhidnist-reformuvannya-sotsialnogo-zakhistu.

Рішення Конституційного суду України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-12.

Суддів зрівняють у зарплатах з депутатами [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.day.kiev.ua/3043495.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.