ВОДОРЕСУРСНА СКЛАДОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ПРОБЛЕМИ РОЗПОДІЛУ І ВОДОДЕФІЦИТУ

Василь Файфура

Анотація


У статті розглянуті актуальні проблеми забезпечення країн світу та регіонів України водними ресурсами, наголошено на ролі водного фактора у забезпеченні подальшого соціального та економічного розвитку. Розглядаються питання дефіциту водних ресурсів і пов’язаних з ним політичних, соціальних і економічних проблем.
Розглянуто регіональні аспекти світового і національного розподілу водних ресурсів, проведено оцінку водозабезпеченості регіонів країни доступними до використання ресурсами води.

 


The article deals with the current problems of providing water resources to the countries of the world and regions of Ukraine, emphasizes the role of the water factor in ensuring further social and economic development. Issues of water shortage and related political, social and economic problems are considered.
The regional aspects of the world and national distribution of water resources are considered, an assessment of the water supply of the regions of the country available to the use of water resources.


Ключові слова


водні ресурси; забезпеченість водними ресурсами; водні проблеми; дефіцит водних ресурсів; esources; water resources; water problems; water resources deficit

Повний текст:

PDF

Посилання


Американці бояться, що вода може стати новою "зброєю" у конфліктах між державами // Тиждень, 23 березня, 2012 21:29. - http://tyzhden.ua/News/45667.

Водне господарство України / за ред. А. В. Яцика, В. М. Хорєва. – К. : Генеза, 2000. – 456 с.

Водні ресурси / Понеділок, 19 березня 2012, 18:45. - http://www.npblog.com.ua/index.php/dovidkovi-materiali/vodni-resursi.html.

Гребінь В. В., Яцюк М. В., Чунарьов О. В. Гідрографічне районування території України : принципи, критерії, порядок здійснення // Гідрологія, гідрохімія, гідро екологія. – 2013. – Т. 1 (28). – С. 6-16.

Підземні води. – http://www.geo.gov.ua/pdzemn-vodi.html.

Обухов Є. В. Сучасні показники забезпечення населення України водними ресурсами // Український гідрометеорологічний журнал, 2011, №8. – С. 176-181.

Уайт Г. Водные ресурсы США : стратегия управления / В кн. География, ресурсы и окружающая среда. – М. : Прогресс, 1990. – С. 302–309.

Уайт Г. Меняющаяся роль воды в аридных районах / В кн. География, ресурсы и окружающая среда. – М. : Прогресс, 1990. – С. 157–178.

Файфура В. Еколого-економічний аналіз використання і відтворення водних ресурсів України // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. Науковий журнал. Випуск 18. – Тернопіль, 2013. – С. 82-87.
DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2017.22.061

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.