УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ БЕНЧМАРКІНГУ

Світлана КРАМАРЧУК

Анотація


Вступ. Досліджено процес удосконалення формування стратегії розвитку підприємств на засадах бенчмаркінгу як засобу, що дає змогу вітчизняним підприємствам готуватися до майбутніх викликів та можливостей.
Мета. Дослідження бенчмаркінгу як дієвого прогресивного інструментарію для формування ефективної стратегії вітчизняного підприємства. Для досягнення окресленої мети визначено такі завдання: дослідити сутність стратегії та її роль у підвищенні конкурентоздатності вітчизняного підприємства; визначити сутність бенчмаркінкгу як
прогресивної технології підвищення ефективності діяльності вітчизняних підприємств; окреслити основні методичні кроки застосування бенчмаркінгу як інструменту удосконалення стратегії розвитку підприємства.
Методи. Використано методи системного, компаративного, структурного аналізу та узагальнення.
Результати. Досліджено сутність поняття «стратегія підприємства»,  визначено її роль у підвищенні конкурентоздатності. Обґрунтовано застосування бенчмаркінгу як важливого інструменту побудови ефективної стратегії розвитку вітчизняних підприємств. Визначено
сутність цього методу, що полягає в порівнянні та аналізі діяльності, продуктивності, процесів і результатів організації з найкращими практиками, стандартами та досягненнями відомих гравців на ринку або відомих лідерів у відповідній галузі.
Окреслено основні методичні кроки застосування стратегічного бенчмаркінгу як інструменту удосконалення стратегії розвитку підприємства. Насамперед необхідно оцінити, як організація визначає свої стратегічні пріоритети і як вони впроваджуються. Наступний етап
здійснення такого виду − знайти та вивчити найкращі стратегічні практики в інших організаціях, які можуть бути застосовані для досягнення стратегічних цілей певного підприємства. В подальшому, доцільно зробити вибір інноваційних та успішних стратегічних
підходів й адаптувати їх до наявних умов діяльності, після чого інтегрувати у власну стратегію.
Запропонований алгоритм стратегічного бенчмаркінгу може суттєво допомогти вітчизняним підприємствам підготуватися до майбутніх викликів і можливостей.
Висновки. Основні положення наукової статті сприятимуть формуванню ефективної стратегії розвитку вітчизняних підприємств.

Ключові слова


управління, стратегія, бенчмаркінг, методи формування стратегії, ефективність

Повний текст:

PDF

Посилання


Андерсен Б. Бізнес-процеси. Інструменти вдосконалення. Переклад з англ. К. : РІА «Стандарти та якість», 2003. 272 с.

Богацька Н. М., Христич С. Г. Оцінка конкурентоспроможності підприємства. Молодий вчений. 2019. № 11. С. 455–458 URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/11/99.pdf.

Вараксіна О. В. Управління конкурентоспроможністю підприємства: теоретичний аспект. Економіка та підприємництво. 2020. № 5 (116). С. 24–28.

Горностаєва Ж. В. Бенчмаркінг у сфері послуг: монографія. / Ж. В. Горностаєва та ін. 2009. URL: https://ua-referat.com/ Бенчмаркінг_в_сфері_послуг_Аналіз_можливостей. (дата звернення: 15.11.2023).

Кемп Р. С. Легальне промислове шпигунство: Бенчмаркінг бізнес-процесів: технологи пошуку та впровадження кращих методів роботи ваших конкурентів. Переклад з англ. Дніпропетровськ : Баланс-Клуб, 2004. 416 с.

Кравченко О. В. Поняття стратегії розвитку підприємства. Вісник Сумського національного аграрного університету. 2010. № 1 (22). С. 267−272.

Мінцберг Г., Куінн Дж. Стратегічний процес. Переклад з англ. під ред. Ю. Каптуревського. СПб. : П., 2001. 688 с.

Портер М. Стратегія конкуренції: методика аналізу галузей і діяльності конкурентів. Переклад з англ. А. Олійник, Р. Скільський. К. : Основи, 1998. 390 с.

Швіндіна Г. О. Еволюція підходів до ідентифікації змісту стратегії. Механізм регулювання економіки. 2016. № 3. С. 66–77.

Chandler, A. Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise / Alfred Chandler. Massachusetts Institution of Technology: The Mit Press. 1962, 1990. 465 p.
DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2023.28.089

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.