ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ КРИЗИ

В. М. Островерхов

Анотація


В статті розкрито проблеми формування політики зайнятості в Україні. Проведено аналіз зарубіжного досвіду формування політики зайнятості населення. Запропоновано шляхи вдосконалення формування політики зайнятості в Україні в умовах кризи.

 

The article deals with the problems of forming the employment policy in Ukraine. The foreign experience analysis of forming the employment policy of the population is realized. It is proposed the ways of improvement of employment policy forming in Ukraine at the crisis period.


Ключові слова


зайнятість населення; трудовий потенціал; ринок праці; роботодавці; наймані працівники; population employment; labor potential; labor market; employers; employees

Повний текст:

PDF

Посилання


Данилишин Б. Зайнятість населення : як сформувати інноваційну складову – Урядовий кур’єр – 2007, 3 липня, С. 6.

Кейнс Дж. - М. Общая теория занятости и денег. - М. : Прогресс, 1978. - 158 с.

Макконелл Р. К., Брю С. Л. Экономикс : принципы, проблемы и политика. В 2 т.: Пер. с англ. ІІ - го изд. Т. І, ІІ. - М. : Республика, 1992. - 339 с.

Маршал А. Принципы экономической науки., ( В ІІ томах) . - М. : Издательская група «Прогресс», 1993. - 310 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.