Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 18 (2013) РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
Сергій Надвиничний
 
№ 18 (2013) РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Ростислав Пинда
 
№ 22 (2017) РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СИРОВИННОЇ БАЗИ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Анотація   PDF
Анатолій Кошіль
 
№ 19 (2014) РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА РЕЗЕРВИ РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ СЕРЕДНІХ МІСТ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Євген Качан, Анатолій Кошіль
 
№ 17 (2012) РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО РИНКУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Ольга Кондра
 
№ 19 (2014) РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ, РОЗВИТКУ І ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Ірина Ілляш
 
№ 17 (2012) РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ САКРАЛЬНОГО ТУРИЗМУ Анотація   PDF
Анатолій Кошіль
 
№ 14 (2009) РЕГУЛЮВАННЯ МІГРАЦІЇ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЗБЕРЕЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
У. Я. Садова, М. М. Біль
 
№ 18 (2013) РЕЗЕРВИ ЗРОСТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛ Анотація   PDF
Наталія Слівінська
 
№ 18 (2013) РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Євген Качан, Наталія Бакуліна
 
№ 14 (2009) РИНОК ПРАЦІ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ Анотація   PDF
В. Г. Сумцов, О. А. Колесник
 
№ 15 (2010) РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ Анотація   PDF
С. Пасєка
 
№ 24 (2019): Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України РОЗВИТОК КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ І ОЦІНКА Анотація   PDF
Наталія Бакуліна, Володимир Фалович
 
№ 20 (2015) РОЗВИТОК СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ Анотація   PDF
Андрій Коцур
 
№ 21 (2016) РОЗВИТОК СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇН Анотація   PDF
Андрій Коцур
 
№ 17 (2012) РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРНОПІЛЛЯ В УМОВАХ ПОДОЛАННЯ ДЕМОГРАФІЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ Анотація   PDF
Євген Качан, Ольга Дяків, Василь Файфура, Дмитро Шушпанов
 
№ 19 (2014) РОЛЬ ІННОВАЦІЙНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ У РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ Анотація   PDF
Світлана Прохоровська
 
№ 20 (2015) РОЛЬ КОМУНІКАЦІЙ В УПРАВЛІННІ БРЕНДОМ РОБОТОДАВЦЯ Анотація   PDF
Світлана Прохоровська, Віктор Островерхов
 
№ 19 (2014) САМОЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ: СУТНІСТЬ І СУЧАСНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ Анотація   PDF
Євген Качан, Оксана Грабовецька
 
№ 23 (2018) СВОЄРІДНІСТЬ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ПОТОЧНИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ В ТВАРИННИЦТВІ Анотація   PDF
Михайло Брик
 
№ 21 (2016) СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВИХІНСТРУМЕНТІВ У РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ Анотація   PDF
Люба Турчин
 
№ 22 (2017) СИСТЕМА РЕГУЛЯРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ: ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Олександра Марцінковська, Тетяна Бутинська
 
№ 23 (2018) СИСТЕМА ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ Анотація   PDF
Наталія Сарай
 
№ 14 (2009) СОЦІАЛЬНА ЗГУРТОВАНІСТЬ ЯК ДОКТРИНА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ Анотація   PDF
А. М. Колот
 
№ 19 (2014) СОЦІАЛЬНА НЕОБХІДНІСТЬ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ У ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Петро Бабій
 
176 - 200 з 267 результатів << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>