Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 25 (2020) Розвиток бізнес-комунікацій підприємств в умовах змін Анотація   PDF
Рустам Раупов
 
№ 15 (2010) РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ Анотація   PDF
С. Пасєка
 
№ 24 (2019): Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України РОЗВИТОК КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ І ОЦІНКА Анотація   PDF
Наталія Бакуліна, Володимир Фалович
 
№ 25 (2020) Розвиток професійної компетентності працівників торгівлі в контексті забезпечення високої якості трудового життя Анотація   PDF
Володимир Вітюнін
 
№ 20 (2015) РОЗВИТОК СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ Анотація   PDF
Андрій Коцур
 
№ 21 (2016) РОЗВИТОК СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇН Анотація   PDF
Андрій Коцур
 
№ 17 (2012) РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРНОПІЛЛЯ В УМОВАХ ПОДОЛАННЯ ДЕМОГРАФІЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ Анотація   PDF
Євген Качан, Ольга Дяків, Василь Файфура, Дмитро Шушпанов
 
№ 19 (2014) РОЛЬ ІННОВАЦІЙНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ У РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ Анотація   PDF
Світлана Прохоровська
 
№ 20 (2015) РОЛЬ КОМУНІКАЦІЙ В УПРАВЛІННІ БРЕНДОМ РОБОТОДАВЦЯ Анотація   PDF
Світлана Прохоровська, Віктор Островерхов
 
№ 19 (2014) САМОЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ: СУТНІСТЬ І СУЧАСНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ Анотація   PDF
Євген Качан, Оксана Грабовецька
 
№ 23 (2018) СВОЄРІДНІСТЬ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ПОТОЧНИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ В ТВАРИННИЦТВІ Анотація   PDF
Михайло Брик
 
№ 25 (2020) Синергія освіти, практики та науки в контексті забезпечення ефективності трудової діяльності Анотація   PDF
Тетяна Костишина, Лариса Степанова, Владислав Студенець
 
№ 21 (2016) СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВИХІНСТРУМЕНТІВ У РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ Анотація   PDF
Люба Турчин
 
№ 22 (2017) СИСТЕМА РЕГУЛЯРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ: ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Олександра Марцінковська, Тетяна Бутинська
 
№ 23 (2018) СИСТЕМА ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ Анотація   PDF
Наталія Сарай
 
№ 27 (2022): Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ПІДТРИМКА ЗДОРОВ'Я ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Дмитро Шушпанов, Ліна Дякович
 
№ 14 (2009) СОЦІАЛЬНА ЗГУРТОВАНІСТЬ ЯК ДОКТРИНА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ Анотація   PDF
А. М. Колот
 
№ 19 (2014) СОЦІАЛЬНА НЕОБХІДНІСТЬ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ У ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Петро Бабій
 
№ 15 (2010) СОЦІАЛЬНИЙ ВЕКТОР КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Т. Носуліч
 
№ 25 (2020) Соціальний капітал як засіб поліпшення якості життя людей похилого віку Анотація   PDF
Ліна Дякович
 
№ 17 (2012) СОЦІАЛЬНІ ІНДИКАТОРИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
Ярослав Штокало
 
№ 23 (2018) СОЦІАЛЬНІ ІННОВАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ МОДЕРНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН Анотація   PDF
Наталія Слівінська, Юлія Ковальчук
 
№ 19 (2014) СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НІМЕЦЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕНШИНИ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ НАПЕРЕДОДНІ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 РР. Анотація   PDF
Микола Лазарович
 
№ 21 (2016) СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ СОЦІАЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ХВОРОБ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Дмитро Шушпанов
 
№ 17 (2012) СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
Дмитро Ткач, Ірина Ілляш
 
226 - 250 з 313 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>