Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 18 (2013) ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
Ольга Дяків
 
№ 23 (2018) ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Наталія Бакуліна, Ольга Собко
 
№ 23 (2018) ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ВУГІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ В РОЗВИНЕНИХ ЕКОНОМІКАХ ЯК ВИДУ СТРАТЕГІЧНИХ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ Анотація   PDF
Інна Почтарук
 
№ 17 (2012) ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ЗАЙНЯТОСТІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ Анотація   PDF
Віктор Островерхов
 
№ 14 (2009) ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ БРЕНДИНГ У СТРАТЕГІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ Анотація   PDF
В. В. Файфура
 
№ 20 (2015) ТРАНСГЕННЕ СЕРЕДОВИЩЕ: ЕКОНОМІЧНІ ВИГОДИ КРІЗЬ ПРИЗМУ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ МАЙБУТНЬОГО Анотація   PDF
Василь Файфура
 
№ 19 (2014) ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НА РИНКУ ПРАЦІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ Анотація   PDF
Ярослав Штокало
 
№ 22 (2017) ТРАНСФОРМАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНИХ РЕГІОНІВ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ Анотація   PDF
Дмитро Ткач, Ірина Ілляш
 
№ 19 (2014) ТРАНСФОРМАЦІЯ СТРУКТУРИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ В КОНТЕКСТІ ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ Анотація   PDF
Ольга Дяків
 
№ 18 (2013) ТРУДОВА МІГРАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
Павло Шушпанов
 
№ 16 (2011) УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ Анотація   PDF
Лідія Круп'як
 
№ 20 (2015) УДОСКОНАЛЕННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ ЯК НАПРЯМ ЗБЕРЕЖЕННЯ Й РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Тетяна Костишина, Лариса Степанова
 
№ 19 (2014) УДОСКОНАЛЕННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН В АГРАРНІЙ СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА Анотація   PDF
Степан Дусановський
 
№ 15 (2010) УДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ УКРЗАЛІЗНИЦІ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКТОР ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ В МЕТАЛУРГІЙНОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. Рудаков
 
№ 20 (2015) УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ Анотація   PDF
Антоніна Саранюк
 
№ 17 (2012) УПРАВЛІННЯ ДЕМОГРАФІЧНИМ РОЗВИТКОМ: ПОГЛЯД КРІЗЬ ПРИЗМУ ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ Анотація   PDF
Галина Баб'як
 
№ 17 (2012) УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ПРАЦІ В ОРГАНІЗАЦІЯХ Анотація   PDF
Наталія Слівінська
 
№ 14 (2009) УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
В. Г. Никифоренко
 
№ 19 (2014) УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ Анотація   PDF
Андрій Коцур
 
№ 20 (2015) УПРАВЛІНСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ БУДІВЕЛЬНИХ КЛАСТЕРІВ В УКРАЇНІ Анотація
Світлана Скочиляс
 
№ 24 (2019): Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України ФІНАНСОВА І ЦИФРОВА ГРАМОТНІСТЬ, ЯК БАЗОВІ СКЛАДОВІ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА Анотація   PDF
Олександр Бречко
 
№ 23 (2018) ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ТА ЗАКУПІВЛІ ЛІКІВ Анотація   PDF
Тетяна Желюк
 
№ 18 (2013) ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНО АКТИВНОГО НАСЕЛЕННЯ В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
Андрій Коцур
 
№ 22 (2017) ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ У МІКРОРЕГІОНІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
Євген Качан, Андрій Коцур
 
№ 17 (2012) ФОРМУВАННЯ КОНФЛIКТОЛОГIЧНИX КОМПЕТЕНЦIЙ У СТУДЕНТIВ ВИЩИX НАВЧАЛЬНИX ЗАКЛАДIВ Анотація   PDF
Орест Цісецький
 
226 - 250 з 267 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 > >>