Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 14 (2009) РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ НАРОДЖУВАНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ ДЕТЕРМІНАНТИ (ДОСВІД АНАЛІЗУ БАГАТОМІРНИМИ СТАТИСТИЧНИМИ МЕТОДАМИ) Анотація   PDF
О. А. Кривова, О. С. Коваленко, І. О. Курило
 
№ 18 (2013) РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
Сергій Надвиничний
 
№ 18 (2013) РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Ростислав Пинда
 
№ 22 (2017) РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СИРОВИННОЇ БАЗИ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Анотація   PDF
Анатолій Кошіль
 
№ 19 (2014) РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА РЕЗЕРВИ РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ СЕРЕДНІХ МІСТ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Євген Качан, Анатолій Кошіль
 
№ 17 (2012) РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО РИНКУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Ольга Кондра
 
№ 19 (2014) РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ, РОЗВИТКУ І ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Ірина Ілляш
 
№ 17 (2012) РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ САКРАЛЬНОГО ТУРИЗМУ Анотація   PDF
Анатолій Кошіль
 
№ 25 (2020) Регіональні ринки медичних послуг: специфіка формування і надання в умовах проведення медичної реформи Анотація   PDF
Тетяна Желюк, Ольга Чигур
 
№ 14 (2009) РЕГУЛЮВАННЯ МІГРАЦІЇ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЗБЕРЕЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
У. Я. Садова, М. М. Біль
 
№ 18 (2013) РЕЗЕРВИ ЗРОСТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛ Анотація   PDF
Наталія Слівінська
 
№ 18 (2013) РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Євген Качан, Наталія Бакуліна
 
№ 28 (2023): Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України Ресурсний потенціал територіальної громади Тернопільщини: сучасний етап і проблеми відтворення Анотація   PDF
Євген Качан, Анатолій Кошіль, Роман Кошіль
 
№ 28 (2023): Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України Рецензія на колективну монографію “Населення України. Нариси про демографічний стан України у перше тридцятиріччя незалежності” Анотація   PDF
Галина МІЩУК
 
№ 14 (2009) РИНОК ПРАЦІ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ Анотація   PDF
В. Г. Сумцов, О. А. Колесник
 
№ 25 (2020) Розвиток бізнес-комунікацій підприємств в умовах змін Анотація   PDF
Рустам Раупов
 
№ 15 (2010) РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ Анотація   PDF
С. Пасєка
 
№ 24 (2019): Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України РОЗВИТОК КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ І ОЦІНКА Анотація   PDF
Наталія Бакуліна, Володимир Фалович
 
№ 25 (2020) Розвиток професійної компетентності працівників торгівлі в контексті забезпечення високої якості трудового життя Анотація   PDF
Володимир Вітюнін
 
№ 20 (2015) РОЗВИТОК СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ Анотація   PDF
Андрій Коцур
 
№ 21 (2016) РОЗВИТОК СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇН Анотація   PDF
Андрій Коцур
 
№ 17 (2012) РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРНОПІЛЛЯ В УМОВАХ ПОДОЛАННЯ ДЕМОГРАФІЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ Анотація   PDF
Євген Качан, Ольга Дяків, Василь Файфура, Дмитро Шушпанов
 
№ 19 (2014) РОЛЬ ІННОВАЦІЙНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ У РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ Анотація   PDF
Світлана Прохоровська
 
№ 20 (2015) РОЛЬ КОМУНІКАЦІЙ В УПРАВЛІННІ БРЕНДОМ РОБОТОДАВЦЯ Анотація   PDF
Світлана Прохоровська, Віктор Островерхов
 
№ 19 (2014) САМОЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ: СУТНІСТЬ І СУЧАСНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ Анотація   PDF
Євген Качан, Оксана Грабовецька
 
226 - 250 з 333 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>