РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Ольга Кондра

Анотація


У статті розглянуті основні особливості формування і розвитку споживчого ринку, вказані чинники, які впливають на ринок в нинішніх умовах.

 

The article discusses the basic features of the formation and development of the consumer market, these factors affecting the market in current conditions.


Ключові слова


регіональний споживчий ринок; товар; попит; пропозиція; кон’юнктура ринку; споживачі; сегмент ринку; ризик; ціна; конкуренція; Regional consumer market; product demand; supply; market conditions; consumers; market segment; risk; price; competition

Повний текст:

PDF

Посилання


Апопій В. В., Олексин І. І., Шутовська Н. О., Футало Т. В. Організація і технологія надання послуг : Навч. посіб. / За ред. В. В.Апопія. – К. : ВЦ „Академія”, 2006. – 312 с.

Герасименко С. С., Головач А. В., Єріна А. М. Статистика - 2-ге вид., перероб. і доп. — К. : КНЕУ, 2000. — 467 с.

Забезпечення фінансової стабільності в Україні в умовах посткризової економіки : аналіт. Доповідь / Автори : Белінська Я. В. (кер. авт. колект), Покришка Д. С., Молдован О. О., Медведкіна Є. О., Мєсєчко І. М. / За ред. Я. В. Белінської. – К. : НІСД, 2011. – 38 с. – C. 17-18. – (Доповідь підготовлено до засідання круглого столу 27 квітня 2011 р.).

Карпов В. А., Кучеренко В. Р. Маркетинг : прогнозування кон’юнктури ринку : навч. посібник. – К. : Знання, 2001. – 215 с.

Попович Т. Методичні та практичні підходи до забезпечення системності аналізу ринку споживчих товарів у регіоні // Наукові записки. – Вип. 16. – 2006. – С. 118-124.

Розвиток секторів і товарних ринків України : НАН України, Інститут економічного прогнозування / За ред. проф. д.е.н. Точиліна В. О – Ужгород, ІВА, 2001. – 400 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.