Ресурсний потенціал територіальної громади Тернопільщини: сучасний етап і проблеми відтворення

Євген Качан, Анатолій Кошіль, Роман Кошіль

Анотація


Вступ. У результаті територіальної децентралізації в Україні було скорочено кількість адміністративних районів і створено територіальні громади. У Тернопільській області було створено 55 територіальних громад, у тому числі: 18 – міських, 16 – селищних і 21 – сільських. Теперішня мережа територіальних громад в області не відповідає принципам, що задекларовані в Законі України «Про формування обєднаних територіальних громад». Нині територіальні громади істотно відрізняються між собою за кількістю населених пунктів, чисельністю населення і розмірами території. Аналіз відносних показників, які характеризують громади, свідчить про значні відмінності між громадами за обсягами землезабезпечення мешканців та трудовим потенціалом, а звідси й економічною спроможністю окремих громад.

Чинне законодавство щодо розвитку освіти, охорони здоров'я, соціальної сфери й особливо дорожнього будівництва не завжди відповідає інтересам окремих громад.

Мета дослідження полягає в необхідності дослідження мікрорегіонального ресурсного потенціалу новостворених адміністративних утворень – територіальних громад для обґрунтування їх економічного розвитку на основі власного ресурсного потенціалу.

Результати. Дослідження показало, що створені в області територіальні громади утворені без належного обґрунтування їх економічної спроможності і насамперед без урахування їхнього ресурсного потенціалу. Так, у міських територіальних громадах зосереджена майже половина населених пунктів області, в яких проживає дві третини її населення. Окремі міські територіальні громади створені в межах колишніх сільських адміністративних районів. Сільські територіальні громади займають лише 24% території області і в них проживає майже 14% населення області, а у структурі територіальних громад їх питома вага становить 40%.

У розрізі територіальних громад є значні відмінності в щільності сільського населення. Так, на 100 гектарів території припадає в сільських громадах майже 43 мешканці, у селищних громадах – 60, а в міських −34.

З минулих часів Тернопільщина вважалась аграрно-індустріальною. Тепер сільські територіальні громади є суто аграрними мікрорегіонами. Сучасна спеціалізація аграрних компаній не вимагає значних ресурсів живої праці, тому трудовий потенціал сільських населених пунктів використовується частково, тобто сезонно. Особливо це стосується трудових ресурсів селищних територіальних громад.

Для підвищення ефективності використання наявного ресурсного потенціалу в сільських і селищних територіальних громадах та запобігання процесам, що зумовлюють скорочення населення територіальних громад, необхідно максимальну увагу приділити питанням створення нових робочих місць та розвитку сільської інфраструктури.

Висновок. У висновках надані пропозиції і рекомендації щодо вдосконалення діяльності виконавчих органів територіальних громад стосовно раціонального використання земельних ресурсів та ефективного використання і відтворення трудового потенціалу територіальних громад і особливо сільських.


Ключові слова


ресурсний потенціал, трудовий потенціал, демоекономічний потенціал, землезабезпеченість територіальних громад, децентралізація, реформи.

Повний текст:

PDF

Посилання


Качан Є. П., Коцур А. С. Формуванні і реалізація соціально-економічної політики в мікрорегіоні в умовах територіальної децентралізації. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. 2016. Вип. 22. С. 5–14.

Качан Є. П., Кошіль А. Б. Необхідність та можливості інституційного регулювання процесів відтворення людських ресурсів в умовах територіальної децентралізації. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. 2022. Вип. 27. С. 88–97.

Качан Є. П., Ткач Д. В. До питання реформування адміністративно-територіального устрою та формування громад. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. 2016. Вип. 21. С. 9–14.

Методика формування спроможних територіальних громад : Постанова Кабміну України від 8 квіт. 2015 р. № 214. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF#n10

Про добровільне об’єднання територіальних громад : Закон України від 5 лют. 2015 р. № 157-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text

Про зайнятість населення : Закон України від 5 лип. 2012 р. № 5067-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17#Text

Про місцеве самоврядування : Закон України від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text

Територіальні громади в умовах децентралізації: ризики та механізми розвитку : монографія / за ред. Кравціва В. С., Сторонянської І. З. Львів : ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України, 2020. 531 с.

Тернопільська обласна військова адміністрація : веб-сайт. URL: https://oda.te.gov.ua/

Тернопільська обласна рада : веб-сайт. URL: https://tor.gov.ua/

Управління стратегічним розвитком об’єднаних територіальних громад: інноваційні підходи та інструменти : монографія / за заг. та наук. ред. С. М. Серьогіна, Ю. П. Шарова. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2016. 278 с.
DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2023.28.014

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.