Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 15 (2010) СОЦІАЛЬНИЙ ВЕКТОР КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Т. Носуліч
 
№ 17 (2012) СОЦІАЛЬНІ ІНДИКАТОРИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
Ярослав Штокало
 
№ 23 (2018) СОЦІАЛЬНІ ІННОВАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ МОДЕРНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН Анотація   PDF
Наталія Слівінська, Юлія Ковальчук
 
№ 19 (2014) СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НІМЕЦЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕНШИНИ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ НАПЕРЕДОДНІ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 РР. Анотація   PDF
Микола Лазарович
 
№ 21 (2016) СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ СОЦІАЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ХВОРОБ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Дмитро Шушпанов
 
№ 17 (2012) СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
Дмитро Ткач, Ірина Ілляш
 
№ 24 (2019): Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України СПЕЦИФІКА ОСОБЛИВОСТЕЙ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ МАКРОТРЕНДІВ БІЗНЕСУ: РЕГІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД Анотація   PDF
Оксана Вівчар
 
№ 21 (2016) СТАБІЛЬНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВАЯК РЕЗУЛЬТАТ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО РОЗВИТКУ Анотація   PDF
Володимир Хориняк
 
№ 18 (2013) СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
Роман Ціщик
 
№ 15 (2010) СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ Анотація
Р. Ціщик, О. Понятишин
 
№ 22 (2017) СТВОРЕННЯ, РОЗВИТОК ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕНДАУМЕНТ-ФОНДІВ ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ Анотація   PDF
Петро Бабій
 
№ 20 (2015) СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ Анотація   PDF
Галина Баб’як, Дмитро Шушпанов
 
№ 14 (2009) СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В КОНТЕКСТІ ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Г. В. Герасименко
 
№ 20 (2015) СТРУКТУРНЕ КОРЕГУВАННЯ ЕКОНОМІКИ: ЦІЛЬОВІ ОРІЄНТИРИ ТА МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ Анотація   PDF
Олена Дудкіна, Павло Дудкін
 
№ 15 (2010) СТРУКТУРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВНЕСКІВ НА ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Г. Міщук, О. Шишкіна
 
№ 17 (2012) СУТНІСТЬ І МЕТОДИ МОТИВУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Анотація   PDF
Світлана Коцелко
 
№ 17 (2012) СУТНІСТЬ КОМПЕТЕНТНІСТНОГО ПІДХОДУ І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Анотація   PDF
Євген Качан, Наталія Бакуліна
 
№ 21 (2016) СУТНІСТЬ ТА ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА СТАНДАРТІВ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІВ СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ Анотація   PDF
Ганна Давиденко
 
№ 20 (2015) СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ Анотація   PDF
Зоряна Пушкар, Богдан Пушкар
 
№ 23 (2018) СУЧАСНИЙ СТАН ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ У КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Тетяна Савонік
 
№ 21 (2016) СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ КОМАНДАМИ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ Анотація   PDF
Олександра Марцінковська
 
№ 22 (2017) СУЧАСНІ СИСТЕМИ ПІДБОРУ ТА ВІДБОРУ КАДРІВ ЯК ОСНОВА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Наталія Кравчук
 
№ 16 (2011) СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ І НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Павло Шушпанов
 
№ 21 (2016) СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ Анотація   PDF
Ярослав Штокало
 
№ 24 (2019): Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України СУЧАСНІ ТРЕНДИ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ Анотація   PDF
Люба Турчин, Віктор Островерхов
 
201 - 225 з 267 результатів << < 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>