ПОТРЕБА СУСПІЛЬСТВА У РАЦІОНАЛЬНОМУ ІНТЕЛЕКТУАЛОКОРИСТУВАННІ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ДИНАМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Петро Бaбій

Анотація


У статті розглянуто праці вітчизняних науковців, котрі досліджували проблеми створення, управління та інтелектуалокористування. З’ясована мета дослідження, що базується на розробленні способів управління процесом інтелектуалокористування у вітчизняній економіці знань. Встановлено, що розвинені країни втілюють і реалізують програми управління знаннями, які дають змогу суспільству та державі досягти ефективності бізнесу. Розкриті державні важелі у сфері освіти, спроможні покращити її якість і запобігти міграції знань. Висвітлені інструменти управління знаннями, що створюються на основі інновацій і виступають нематеріальними активами. Сформовано моделі, які характеризують вплив знань на фінансово-господарську діяльність. Запропоновано циклічно-конектичну модель застосування нових знань з метою їх комерціалізації або капіталізації. Зазначено, що знання як ресурс мають дуальну природу і потребують особливого підходу до оцінки та способів управління. Розроблена прайс-маржинальна модель інтелектуалокористування, котра охоплює певні складові, що впливають на величину маржі.

Ключові слова


інтелектуалокористування; інтелектуалізація; інтелектуальна економіка; відплив інтелекту; міграція знань; управління знаннями; циклічно-конектична модель; прайс-маржинальна модель

Повний текст:

PDF

Посилання


Бабій П., Федорович І. Моделювання інноваційного розвитку інтелектуальної ренти у вітчизняній економіці. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. 2018. Вип. 23. С. 105−108.

Петренко В. П. Управління процесами інтелектокористування в соціально- економічних системах. Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. 352 с.

Петренко В. П. Інтелектуальні ресурси соціально-економічних систем: аспекти інноваційного управління. Івано-Франківськ : ПП Курилюк, 2009. 196 с.

Луцик М. В. Інтелектуальні ресурси сталого розвитку соціально-економічних систем в умовах економіки знань. Потенціал економічного розвитку в контексті європейської інтеграції. Дніпропетровськ. 2013. С. 101−107.

Луцик М. В. Ринок інтелектуальних ресурсів в умовах трансформації української економіки : зб. тез за матеріалами ХV Всеукр. наук.-практ. конф., м. Феодосія, 2013 р. Феодосія, 2013. С. 75−77.

Тесля А. І. Деякі аспекти оцінювання інтелектуального капіталу в трансформаційній економіці України. Науковий вісник НЛТУ України. 2017. № 7, т. 27. С. 127−132.

Тесля А. І. Системи управління інтелектуальним капіталом. Сталий розвиток економіки. 2014. № 3. С. 68−73.

Алескерова Ю. В. Вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на фінансовий механізм управління інтелектуальним капіталом. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2016. Вип. 42 (04). С. 60−64.

Яценко О. М. Концептуальні основи міжнародної торгівлі правами на об’єкти інтелектуальної власності. URL: http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/8362/1/IEVUSTPPPP_2017 _Ch_1_69-72.pdf.

Фурса Т. Регіональні аспекти інвестиційних програм. URL: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/5490.

Карпенко А. В. Інтелектуальні активи: етимологія поняття та місце в національній інноваційній системі. URL: http://jeou.donnu.edu.ua/article/viewFile/5993/6022.

Павлов В. В. Умови і особливості інноваційно-орієнтованого розвитку економіки України. URL: http://ir.duan.edu.ua/bitstream/123456789/898/1/Бізнес-навігатор %203%20%2842%29%202017.pdf#page=84.
DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2019.24.116

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.