ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ ЕКОНОМІЧНІ ЕФЕКТИ СУЧАСНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ

Оксана Шиманська

Анотація


У статті досліджені позитивні й негативні ефекти впливу трудової міграції на макроекономічну динаміку та функціонування вітчизняного і міжнародного ринків праці.

 

The article deals with positive and negative effects of migration on macroeconomic dynamics and functioning of national and international labor markets.


Ключові слова


міграція; ринок праці; демографічні тенденції; старіння населення; безробіття; приватні грошові перекази; «фіскальний ефект» трудової міграції; migration; labor market; demographic trends; population aging; unemployment; money transfers

Повний текст:

PDF

Посилання


Звіт із світової міграції «Міграція в Україні : цифри і факти» / Міжнародна організація з міграції (МОМ) в Україні, вересень 2011. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.iom.org.ua.

Рата Д., С. Мохапатра, А. Силвал. Статистический справочник «Миграция и денежные переводы : цифры и факты – 2011». [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.worldbank.org/migration.

Таран П. Глобализация и трудовая миграция : необходимость политики, основанной на правах человека // Век глобализации. – 2010. – Вып. 1(5). [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.socionauki.ru/journal/articles/127589/.

Шевчук В. О. Міграційні процеси як інструментальний чинник регіональної «пастки стагнації». [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mev.lac.lviv.ua/downloads/vyklad/shevch/region-07-5Lutsk15.pdf.

Drinkwater S., Levine P., Lotti E. Labor Market and Investment Effects of Remittances, 2006. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.econ.surrey.ac.uk/Research/scies/papers/2006/labour%20market.pdf.

Gott C., Johnston K. The Migrant Population in the UK : Fiscal Effect. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs/occ77migrant.pdf.

Gross D. Three Million Foreigners, Three Million Unemployed? Immigration and the French Labor Market. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/1999/wp99124.pdf.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.