Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 16 (2011) ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ МОДЕЛІ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ Анотація   PDF
Степан Бабій
 
№ 25 (2020) Інтелектуальні технології управління підприємницькою діяльністю Анотація   PDF
Петро Бабій
 
№ 17 (2012) ІНФЛЯЦІЙНЕ ТАРГЕТУВАННЯ: РЕАЛІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ Анотація   PDF
Олександра Марцінковська, Олег Легкий
 
№ 21 (2016) ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Зоряна Пушкар, Богдан Пушкар
 
№ 25 (2020) Інфраструктура адміністративного району в умовах секторальних і адміністративно-територіальної реформ Анотація   PDF
Алла Мельник, Іванна Шимко
 
№ 16 (2011) ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
Анатолій Кошіль
 
№ 16 (2011) КАДРОВИЙ АУДИТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ Анотація   PDF
Наталія Слівінська
 
№ 14 (2009) КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА» Анотація   PDF
В. М. Данюк, А. М. Колот, В. М. Петюх
 
№ 14 (2009) КАФЕДРІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ І РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ – 40 Анотація   PDF
Є. П. Качан
 
№ 25 (2020) Ключові маркери складових економічної безпеки держави Анотація   PDF
Ігор Щерб
 
№ 23 (2018) КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ Анотація   PDF
Світлана Прохоровська
 
№ 26 (2021): Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України Концептуальні засади державного регулювання просторового розвитку територіальних громад Анотація   PDF
Юрій Іванов, Ольга Іванова, В’ячеслав Лаптєв
 
№ 16 (2011) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ЩОДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ З МЕТОЮ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ Анотація   PDF
Андрій Коцур, Віктор Островерхов
 
№ 27 (2022): Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПАРАДИГМИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ Анотація   PDF
Володимир Страшко
 
№ 25 (2020) Концепція бізнес-співпраці у формуванні логістичних каналів розподілу Анотація
Дмитро Васильківський, Анна Шевчук
 
№ 25 (2020) Концепція бізнес-співпраці у формуванні логістичних каналів розподілу Анотація   PDF
Дмитро Васильківський, Анна Шевчук
 
№ 25 (2020) Корпоративна культура закладу вищої освіти Анотація   PDF
Надія Білик
 
№ 15 (2010) КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ТА ЇЇ РОЛЬ У РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
А. Семикіна
 
№ 21 (2016) КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ЧИННИК СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ Анотація   PDF
Оксана Білан
 
№ 20 (2015) КОРПОРАТИВНЕ ВОЛОНТЕРСТВО: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Наталія Слівінська
 
№ 22 (2017) КОУЧИНГ У СИСТЕМІ РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНЦІЙ HR-МЕНЕДЖЕРА Анотація   PDF
Ольга Дяків, Юлія Хрустальова
 
№ 14 (2009) ЛЮДИНА ЯК ОСНОВНИЙ ОБ'ЄКТ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ НОВОЇ ЕПОХИ Анотація   PDF
О. А. Грішнова
 
№ 19 (2014) МАРКЕТИНГОВА СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Люба Зацна
 
№ 21 (2016) МАРКЕТИНГ ТЕРИТОРІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО РОЗВИТКУ Анотація   PDF
Олена Дудкіна
 
№ 23 (2018) МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
Лариса Запорожан, Мирослава Феш
 
101 - 125 з 313 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>