Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 22 (2017) ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАРКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ МОДЕРНІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
Роман Чорний, Галина Румянцева
 
№ 24 (2019): Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України ІННОВАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ КАРПАТСЬКОГО МАКРОРЕГІОНУ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ Анотація   PDF
Аделіна Ключенко, Ганна Жекало
 
№ 18 (2013) ІННОВАЦІЙНІ ЗАСАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
Орест Цісецький
 
№ 24 (2019): Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України ІННОВАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ Анотація   PDF
Дмитро Шушпанов, Мар’яна Ліфанова
 
№ 16 (2011) ІННОВАЦІЙНІ КОНФЛІКТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ: СУТЬ, ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ Анотація   PDF
Орест Цісецький
 
№ 28 (2023): Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В IT-ПІДПРИЄМСТВАХ ЗА УМОВ ГІБРИДНОЇ ТА ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ ЗАЙНЯТОСТІ ПІД ЧАС ВІЙНИ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Мар’яна ГОРБАЦЬО
 
№ 20 (2015) ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ ВИЩОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
Наталія Бакуліна
 
№ 22 (2017) ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННЯ БРЕНДОМ РОБОТОДАВЦЯ В ОСВІТІ Анотація   PDF
Наталія Бакуліна
 
№ 16 (2011) ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ДЕМОГРАФІЧНОГО СТАНУ РЕҐІОНІВ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. Кустовська, Р. Ціщик
 
№ 18 (2013) ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Степан Бабій
 
№ 15 (2010) ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК НАЙВАЖЛИВІШИЙ ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ Анотація   PDF
Л. Левковська
 
№ 16 (2011) ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ МОДЕЛІ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ Анотація   PDF
Степан Бабій
 
№ 25 (2020) Інтелектуальні технології управління підприємницькою діяльністю Анотація   PDF
Петро Бабій
 
№ 17 (2012) ІНФЛЯЦІЙНЕ ТАРГЕТУВАННЯ: РЕАЛІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ Анотація   PDF
Олександра Марцінковська, Олег Легкий
 
№ 21 (2016) ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Зоряна Пушкар, Богдан Пушкар
 
№ 25 (2020) Інфраструктура адміністративного району в умовах секторальних і адміністративно-територіальної реформ Анотація   PDF
Алла Мельник, Іванна Шимко
 
№ 16 (2011) ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
Анатолій Кошіль
 
№ 16 (2011) КАДРОВИЙ АУДИТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ Анотація   PDF
Наталія Слівінська
 
№ 14 (2009) КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА» Анотація   PDF
В. М. Данюк, А. М. Колот, В. М. Петюх
 
№ 14 (2009) КАФЕДРІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ І РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ – 40 Анотація   PDF
Є. П. Качан
 
№ 25 (2020) Ключові маркери складових економічної безпеки держави Анотація   PDF
Ігор Щерб
 
№ 23 (2018) КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ Анотація   PDF
Світлана Прохоровська
 
№ 26 (2021): Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України Концептуальні засади державного регулювання просторового розвитку територіальних громад Анотація   PDF
Юрій Іванов, Ольга Іванова, В’ячеслав Лаптєв
 
№ 16 (2011) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ЩОДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ З МЕТОЮ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ Анотація   PDF
Андрій Коцур, Віктор Островерхов
 
№ 27 (2022): Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПАРАДИГМИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ Анотація   PDF
Володимир Страшко
 
101 - 125 з 333 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>