ІНФЛЯЦІЙНЕ ТАРГЕТУВАННЯ: РЕАЛІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ

Олександра Марцінковська, Олег Легкий

Анотація


Розкрито сутність інфляційного таргетування, проаналізовано зарубіжний досвід його впровадження, сильні й слабкі сторони та окреслено основні перешкоди щодо впровадження політики інфляційного таргетування в Україні.

 

The essence of inflation targeting is revealed; the foreign experience of its implementing, strengthens and weaknesses are analyzed; main obstacles of implementing the inflation targeting policy in Ukraine are outlined.


Ключові слова


таргетування інфляції; грошово-кредитна політика; фіскальна політика; економічне зростання; інфляція; inflation targeting; monetary policy; fiscal policy; economic growth; inflation

Повний текст:

PDF

Посилання


Безнощенко М. Аналіз основних проблем на шляху використання політики таргетування інфляції в Україні // Матеріали конференції „Пошук моделі взаємовідносин України і Російської Федерації в євроінтеграційному вимірі”. / 24-25 лютого 2003 р.

Гриценко А., Кричевська Т. Монетарна стратегія : шлях до ефективної грошово-кредитної політики // Вісник НБУ.- 2006. – № 7. - С.– 22.

Міщенко В. Методологічні та методичні проблеми запровадження таргетування інфляції // Вісник НБУ. – 2006. - №5.– С. 40 – 45.

Недеря Л. В.Особливості грошово-кредитного регулювання в країні з високим рівнем доларизації економіки // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції „Банківська система в умовах трансформації фінансового ринку”. –21 – 23 травня 2003 р.– С. 65 – 68.

Петрик О. Цілі та основні режими сучасної монетарної політики // Вісник НБУ. – 2006.– № 6.– С. 6–13.

Потенціал України та його реалізація. Аналітичний звіт Міжнародного центру перспективних досліджень. – Київ, 2008.

Хеммонд Д. Встановлення цільових орієнтирів інфляції. – К. : НБУ, 2002. – С. 87–93.

Blinder A. Monetary Policy Today : Sixteen Questions and about Twelve Answers by Alan S. Blinder/ Princeton University CEPS Working Paper No. 129 July 2006.

Epstein G. Central banks, inflation targeting and employment creation / Employment Analysis and Research Unit Economic and Labour Market Analysis Department, 2007.

Inflation Targets [Електронний ресурс] Режим доступу : http://www.centralbanknews.info/.

Mankiw G. What Measure of Inflation Should a Central Bank Target? / Harvard University, December 2002.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.