ІННОВАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ КАРПАТСЬКОГО МАКРОРЕГІОНУ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Аделіна Ключенко, Ганна Жекало

Анотація


Недоліки, що існують у системі рекреаційного освоєння природно-ресурсної бази Карпатського макрорегіону потребують вжиття адекватних заходів, розроблення новітніх механізмів раціоналізації використання рекреаційних ресурсів. Це стосується, насамперед, визначення цілей, завдань та шляхів імплементації інноваційного продукту як стратегічного напряму господарського освоєння рекреаційного потенціалу. У статті досліджено ринкові умови становлення та функціонування відпочинково-оздоровчої індустрії. Визначені стратегічні напрями вдосконалення системи прийняття економічних та екологічних рішень на засадах сталого розвитку. Автори встановили пріоритетні складові інноваційного забезпечення розвитку рекреаційного господарства. Запропоновано основні засади формування стратегії екологоорієнтованої диверсифікації ринку рекреаційного продукту в Карпатському макрорегіоні, згідно з якими диверсифікація дослідженого ринку має бути спрямована на збереження природних складових як основи ресурсного потенціалу, а також забезпечення економічної доцільності диверсифікації. Означене охоплює пошук альтернатив раціонального ресурсоспоживання, ефективне використання обмежених ресурсів, просторове розширення ринку, завантаження нових виробничих потужностей і забезпечення умов сталості на ринку. У статті обґрунтовані доцільність та основні напрями застосування кластерних механізмів у сфері, що досліджується, адже організована взаємодія між суб’єктами кластера на базі окремо створених кластерних програм може забезпечити соціально-економічне зростання та екологічну безпеку рекреаційної сфери.
Для оптимальної взаємодії між суб’єктами еколого спрямованих рекреаційних кластерів, окрім економічних механізмів, інноваційного забезпечення потребує також система управління та контролю. Таким інноваційним продуктом може бути система конролінгу. Відповідна система значно розширює організаційно-інституційне поле регулювання процесу відтворення досліджених ресурсів, оскільки вона об’єднує в собі низку складових планування та управління розвитком рекреаційної сфери.

Ключові слова


рекреаційний потенціал; інноваційне забезпечення; Карпатський макрорегіон; диверсифікація; кластеризація; контролінг

Повний текст:

PDF

Посилання


Кравців В., Жук П. Концептуальні основи перспективного розвитку рекреаційної індустрії в Карпатах. Економіка України, 1993. № 12. С. 57−62.

Щурик М. В. Найважливіші передумови розвитку туристичної індустрії в Карпатському макрорегіоні. Економіка. Управління. Інновації, 2012. № 2 (8).

Бєляєва С. С. Організаційно-економічний механізм рекреаційної діяльності на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду України. Збірник наукових статей “ІІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю”. Вінниця, 2011. Том. 1. С. 286–290.

Січко С. М. Вплив зовнішнього середовища на стан використання рекреаційних територій. Ефективна економіка, 2010. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op= 1&z=122.

Демина Т. А. Экология природопользования, охрана окружающей среды. М. : Аспект Пресс, 2000. 143 с.

Григор’єва Я. В. Кластери як чинник активізації туристичної діяльності. Актуальні проблеми економіки, 2012. № 7 (133). С. 73–79.

Прайс В. Концептуальні підходи до формування кластерів на Хмельниччині. Економіст, 2008. № 10. С. 24–26.

Marty F., Trosa S. et Voisin A. “The financial determinants of government commitment in public-private partnerships”, International Journal of Public Policy, 2013. Vol. 1, № 1−2, p. 41−57.

Кластеризация предприятий: состояние и перспективы. Альманах “Наука. Инновации. Образование”; [под. ред. Е.В. Семёнова], 2008. Вып. 7. 312 с.

Кластери та інноваційний розвиток України. Український фонд підтримки підприємництва. URL: http://www.ufpp.gov.ua/.

Семенов Г., Богма О. Кластери підприємств як передумова активізації розвитку регіональної економіки. Економіка та держава, 2006. № 4. C. 11–13.

Соколенко С. І. Кластери в глобальній економіці. К. : Логос, 2004. 848 с.
DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2019.24.042

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.