Регіональні ринки медичних послуг: специфіка формування і надання в умовах проведення медичної реформи

Тетяна Желюк, Ольга Чигур

Анотація


Вступ. У статті обґрунтовано наукові засади формування ринку медичних послуг, який би відповідав глобальним викликам та потребам реформування вітчизняної медичної галузі, враховував би тенденції децентралізації. Ідентифіковано структурні блоки ринку медичних послуг та проаналізовано специфіку адміністрування їх надання в сучасних умовах з використанням договірної і контрактної форм.

Мета статті лежить у площині обґрунтування сутнісних детермінант та прикладних аспектів формування ринку медичних послуг із урахуванням потреб децентралізації та вдосконалення адміністрування їх надання через систему договорів та контрактів.

Методи дослідження. При підготовці наукової публікації використані методи системного, структурно-логічного, компаративного аналізу та узагальнення.

Результати. Обґрунтовані наукові підходи до формування ринку медичних послуг на регіональному рівні, верифіковано особливості організації їх надання через призму укладення договорів та контрактування. Акцентовано увагу на тому, що саме регіональні рикни медичних послуг найкращим чином зможуть забезпечити вдосконалення ресурсного забезпечення надання медичних послуг, їх інноватизацію, підвищення цим самим якості, зменшення фінансових ризиків надання та отримання медичних послуг, підвищення відповідального ставлення населення до свого здоров’я.

Висновки. Основні положення наукової статті сприятимуть формуванню конкурентоспроможного ринку медичних послуг, підвищенню якості їх надання та зміцненню громадського здоров’я.


Ключові слова


ринок медичних послуг; медична послуга; ринок медичних послуг; ринкова та змішана моделі надання медичних послуг; адміністрування медичних послуг; договір про надання медичних послуг; контракт

Повний текст:

PDF

Посилання


Про Стратегію сталого розвитку України до 2030 року. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/jh6yf00i?an=&ed=2018_08_07&dtm=

Національна стратегія реформування системи охорони здоров’я в Україні на період 2015–2020 років. URL: [http://moz.gov.ua].

Модернізація менеджменту та публічного управління в системі охорони здоров’я / кол. монографія за ред. Желюк Т.Л., Шкільняка М.М. Тернопіль, Крок. 2020. 560с.

Zheliuk Tetiana. Іnternational conference Information of socio-economic development of the state and region: Conference Proceedings, aprils 20. 2020. Gromadka, Poland: Gokib. 160 p.

Бобришева О.В. Ефективний розвиток та функціонування ринку медичних послуг в умовах глобалізації економіки та інтеграційних процесів в охороні здоров’я. Вісник Дніпропетровського університету. Серія “Економіка”. 2014. Вип. 8–2. С. 12–18.

Гапонова Е. О. Світова торгівля медичними послугами в умовах конкурентного середовища та глобальних трансформацій. Вісник харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 2018. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм». Випуск 7. С.21–25.

Янчак Я. Ефективний розвиток та функціонування ринку медичних послуг в умовах глобалізації та інтеграційних процесів у охороні здоров’я. URL: http://science.lpnu.ua/sites/default/ files/journal-paper/2018/jun/13222/235.pdf

Чабан Олеся, Бойко Оксана. Формулювання засад для розроблення методики оцінювання якості медичних послуг. URL: http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2017/jun/3684/ vtm75st10.pdf

Про заклади охорони здоров'я та медичне обслуговування. Проект Закону України URL: https://ips.ligazakon.net/document/NT0918

Законодавство України. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index

Бондар А.В. Фінансування сфери охорони здоров’я у зарубіжних країнах. URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/16620/1/344-587-588.pdf

Сучасні та добре обладнані лікарні роблять свій регіон привабливим для інвестицій. URL: https://nszu.gov.ua/novini/suchasni-ta-dobre-obladnani-likarni-roblyat-svij-region-priv-436

Методика розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування, затверджена постановою КМУ від 27.12.2017 р. № 1075.

Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників, яке затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 №170.

Чигур О.В. Економічна сутність та зміст системи управління матеріально-технічним забезпеченням закладу охорони здоров’я. Модернізація менеджменту та публічного управління в системі охорони здоров’я / кол. монографія за ред. Желюк Т.Л., Шкільняка М.М. Тернопіль, Крок. 2020. 560с. С.196-202.
DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2020.25.013

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.