Медичний туризм, нові напрями та можливості: макроекономічні та регіональні аспекти

Тетяна Желюк, Володимир Мацик

Анотація


Вступ. Медичний туризм передбачає отримання медичних послуг на доступній основі за межами країни проживання потенційного споживача такої послуги з максимальною результативністю. Для України медичний туризм інституційно не закріплено; як напрям охорони здоров’я він недостатньо моніториться на макроекономічному рівні. Відсутні державні програми підтримки розвитку медичного туризму, відсутня система обліку надходжень від іноземних споживачів послуг медичного туризму, тоді як саме останні надають цим послугам перевагу через низькі ціни та достатньо високу якість. Більше того, перспективи медичного туризму для України найкраще можуть зреалізуватися в регіонах України..

Мета. обґрунтування перспектив розвитку медичного туризму як пріоритетного напрямку реалізації публічної політики у сфері охорони здоров’я. 

Методи дослідження. Використано методи компаративного, системного, структурного аналізу та узагальнення.

Результати. Обґрунтовано наукові, організаційні, правові засади розвитку медичного туризму як інструменту конкурентного позиціонування вітчизняної системи охорони здоров’я в глобальному середовищi. Ідентифіковано та проаналізовано традиційні та новітні складові медичного туризму: діагностику, лікування, оздоровлення, реабілітацію. Визначено перспективи розвитку вітчизняної системи медичного туризму, що базується на регіональному рекреаційному потенціалі, міжнародних стандартах якості надання медичних послуг, інституційному базисі, основою якого є програмні механізми державної підтримки  як окремих суб’єктів ринку медичного туризму, так і регіональних кластерів, що працюють у цій сфері. Проаналізовано вітчизняний і міжнародний потенціал медичного туризму,  обґрунтовано переваги і перспективи у формуванні та розвитку медичного туризму на регіональному рівні за умов відповідного правового супроводу і програмної підтримки. Обґрунтовано умови отримання суб’єктами надання послуг медичного туризму міжнародних сертифікатів якості як передумови їхнього конкурентного позиціонування на міжнародному ринку медичних послуг.  

Висновки. Основні положення наукової статті сприятимуть формуванню організаційно-правового, маркетингового, логістичного підґрунтя для розвитку інклюзивно-орієнтованої, конкурентної моделі ринку послуг медичного туризму.


Ключові слова


медичний туризм, індекс медичного туризму, медичний кластер, стандарти якості медичних послуг, міжнародний медичний стандарт якості JCI, державна підтримка медичного туризму.

Повний текст:

PDF

Посилання


Тернова С. Медичний туризм в Україні: можливості та реальність. URL: https://www.vz.kiev.ua/medychnyj-turyzm-v-ukrayini-mozhlyvosti-vs-realnist.

Поворозник М. Ю. Міжнародний медичний туризм у формуванні глобального сегменту медичних послуг. Вісник соціально-економічних досліджень. 2017. № 2–3 (63–64). С. 16–24.

Баєв В. В. Класифікація медичного туризму в умовах глобалізації міжнародного медичного простору. Наукові праці МАУП. 2016. Випуск 50(3). С. 119–125. URL: http://journals.maup.com.ua/journal/50_2016/5.pdf.

Басюк І. Розвиток медичного туризму у світі. URL: http://surl.li/chenx.

Михайлюк О.Л., Сухіна Л.В. Перспективи розвитку медичного туризму в одеському регіоні. URL: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream.pdf.

Розвиток сталого туризму: виклики і можливості для туристичного та готельно-ресторанного бізнесу: Матеріали круглого столу (м. Одеса, 19 квітня 2021 р.). Одеса: ОНЕУ, 2021. 146 с.

Гнедик І. Засоби регулюючого впливу держави у сфері медичного туризму Господарське право і процес. 2019. № 3. С. 80–56.

Governance for health in the 21st century by Ilona Kickbusch, David Gleicher; The Regional Office for Europe of the World Health Organization. Geneva, Switzerland, 2012. 128 р.

Системи менеджменту якості. Настанови щодо поліпшування процесів в організаціях охорони здоров’я. Національний стандарт України (IWA 1:2005; ДСТУ IWA 1:2007). URL: http://document.ua/sistemi.

Духовна О. Що ви чули про медичний туризм в Україні. Юридична газета. № 17. URL: https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/shcho-vi-chuli-pro-medichniy-turizm-v-ukrayini-.html

Гапонова Е. О. Світова торгівля медичними послугами в умовах конкурентного середовища та глобальних трансформацій. Вісник харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм». 2018. Випуск 7. С.21–25.

Янчак Я. Ефективний розвиток та функціонування ринку медичних послуг в умовах глобалізації та інтеграційних процесів у охороні здоров’я. URL: http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2018/jun/13222/235.pdf

Про туризм. Закон України № 325/95-ВР від 15.09.95 із змінами і доповненнями № 768-IX від 14.07.2020. URL: http://surl.li/pyyw.
DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2021.26.017

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.