INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN PERSONNEL DEVELOPMENT

Olha Diakiv, Viktor Ostroverhov, Halyna Yuryk

Анотація


Метою статті є обґрунтування інноваційних підходів у роботі медичних сестер, адже від компетентності останніх, залежить забезпечення доступності і якості лікувально-профілактичної допомоги населенню. Об’єктом визначено етапи розвитку середнього медичного персоналу, що включають навчання, кар’єрний ріст, мотивацію праці.
Для досягнення визначеної мети і вирішення окреслених завдань використано сучасні методи дослідження, зокрема: наукового абстрагування (при вивченні сутності категорій ключові компетенції, компетентність); системного підходу (для обґрунтування принципів, що впливають на професійний розвиток працівника), соціологічного опитування (анкетування) (для визначення методів мотивації праці середнього медичного персоналу) тощо.
Положення та висновки роботи є системою заходів що спрямовані на вдосконалення компетентності, нарощування та використання інтелектуального людського капіталу закладу охорони здоров’я.
Розкрито що основою розвитку працівника в організації є ключові професійні компетенції медичного персоналу середнього рівня, які допоможуть визначити рівень професійної компетентності медичних сестер, навики їх практичної діяльності.
Розроблено інноваційні технології розвитку середнього медичного персоналу, які включають в себе : побудову ключових компетенцій, індивідуальний план розвитку, оцінку за результатами роботи, планування кар’єри, навчання та розвиток персоналу, мотивацію праці.
Встановлено, що в індивідуальному плані розвитку співробітник чітко визначає свої потреби, цілі, очікування, щоб знати як в подальшому розвиватися, правильно спланувати кроки та необхідні заходи для досягнення цілей; оцінка за результатами роботи дає можливість визначити професійну компетентність медичної сестри; при плануванні кар'єри медичних сестер необхідно враховувати специфіку сфери охорони здоров'я, постійне зростання вимог до якості медичних послуг, впровадженням нових медичних технологій тощо; мотиви праці часто проявляються через милосердя, надання допомоги, турботу, співчуття, носять альтруїстичний характер.

Ключові слова


інновації; кар’єра; компетенції; ключові компетенції; компетентність; мотивація; розвиток персоналу

Повний текст:

PDF

Посилання


Барінова Л. Я. Психологічна компетентність особистості. Вісник Одеського національного університету. Психологія. 2014. Т. 19. Вип. 1. С. 29−35.

Баринова А. Н., Румянцева Н. А. Карьера: Индивидуальный план развития сотрудников компании. Сборник статей Международной научно-практической конференции “Единство и идентичность науки: проблемы и пути их решения”: в 4-х частях. 2017. С. 17−19.

Дяків О. П., Прохоровська С. А. Методичні підходи щодо формування лідерських компетенцій менеджера. Вісник Донецького національного університету. 2012. Т. 1. С. 74−78.

Дяків О., Хрустальова Ю. Коучинг у системі розвитку компетенцій HR-менеджера. Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. 2017. Вип. 22, С. 67−71

Ліштаба Л. В. Особливості формування ключових лідерських компетенцій менеджерів у сфері охорони здоров’я. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Економічні науки”. 2016. Вип. 20, Ч. І. С. 119−122.

Нагара М. Б. Управління людськими ресурсами підприємств на засадах коучингу. URL: http://library.tneu.edu.ua/images/stories/praci_vukladachiv.

Нагара, M. Б. Оцінка компетентності працівників як пріоритетний напрямок управління людськими ресурсами на засадах коучингу. Вісник національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. 2010. № 7. С. 143−149.

Овсяннікова Я. О. Теоретико-методологічні підходи до аналізу понять емоційної, психологічної стресостійкості рік сторінки. URL: http://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfExtremeAndCrisisPsychology/vol6/011.pdf

Островская И. В. Медицинские сестры и инновационные технологии в здравоохранении. Мед. сестра. 2009. № 3. С. 4–9.

Шушпанов Д. Оплата праці та мотивація працівників в Україні: сучасний стан та напрямки вдосконалення. Економічний аналіз. 2011. Вип. 9, ч. 3. С. 347−350.

The Oxford English Dictionary / eds J. Simpson, E. Weiner. Second Edition. Clarendon Press, 1989. 728 p.
DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2019.24.108

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.