АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗВИТКУ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я МЕТРОПОЛІЙ В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ В УМОВАХ ВІЙНИ

Олександр КОРНІЙЧУК

Анотація


АНОТАЦІЯ
Вступ. Досліджено підходи до оцінювання стану та перспектив інституційного розвитку  ефективної системи охорони здоров’я метрополій в Україні.
Актуальність пов’язана з потребою розбудови конкурентоспроможних метрополій України та їхніх систем охорони здоров’я як інтеграторів держави в умовах війни. Новизною дослідження є пропозиція щодо запровадження концептуальних підходів до формування інституційного середовища розвитку системи охорони здоров’я метрополії.
Мета. Обґрунтування підходів до перспектив інституційного розвитку ефективної системи охорони здоров’я метрополій.
Методи. Проблему розвитку ефективної системи охорони здоров’я метрополій в Україні досліджено на засадах системного підходу з використанням наукових методів аналізу та синтезу, порівняльного аналізу, узагальнення.
Результати. Проаналізовано особливості розвитку системи охорони здоров’я метрополій в умовах децентралізації крізь призму інтеграції регіонів України. Для цього використані матеріали Держкомстату України та досліджень вітчизняних і закордонних фахівців з питань обґрунтування розвитку метрополій крізь призму соціальної сфери. Враховуючи оцінки вітчизняних фахівців, система охорони здоров’я (СОЗ) метрополійного простору має охоплювати інфраструктуру закладів охорони здоров’я в трьох зонах метрополійного тяжіння (перша –
15 км, друга – 60 км, третя – до 300 км) та базуватись на основній ролі Національної служби здоров’я України з оплати наданих послуг..
Висновки. Протягом десятиліть, окрім п’ятирічного періоду, починаючи з 2014 р., в Україні зберігається жорстко централізована і водночас фрагментована система управління з витратним урядовим фінансуванням охорони здоров’я. Вона залишається замкнутою корпоративною структурою з власними інтересами, нерідко відірваною від реальних потреб громадян. Так, смертність в Україні від COVID-19 була однією з найвищих у Європі.
Перспективи дослідження. Напрацювання механізмів побудови  конкурентоспроможного метрополійного регіону та його системи охорони здоров’я.Ключові слова


метрополія, охорона здоров’я, територіальний госпітальний кластер, надкластерні медичні заклади, госпітальний округ, зони метрополійного тяжіння, медико- соціальні наслідки, реформування системи охорони здоров’я, інституційний розвиток, рос

Повний текст:

PDF

Посилання


«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги» : Закон України від 01.07.2022 р. №2347-IX. Голос України. 2022. 18 липня. №147 (7897). С. 15-17.

Пітюренко Ю. І. Системи розселення і територіальна організація народного господарства. Київ : Наукова думка, 1983. 140 с.

Богорад Д. И. Конструктивная география района. Основы районной пласировки. Москва : Мысль, 1965. 406 c.

Мельник М. І. Метрополійні функції великих міст України: потенціал розвитку та перспективи реалізації : монографія / за ред. М. І. Мельник. Львів : Державна установа Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України, 2016. 552 с. ISBN 978-966-02-7837-0.

Савчук І. Г. Поліцентричний розвиток як складова сучасної регіональної політики.

Український географічний журнал. 2013. № 1. С. 39-45.

Савчук І. Г. Роль зовнішньоекономічних зв’язків у формуванні метрополітенських регіонів. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2018. № 71. С. 23−29.

The world according to GaWC 2018. URL: www.lboro.ac.uk/gawc/world2018t.html (дата звернення: 07.07.2022).

Brunet R. «Європейські» міста (фр. Les Villes «européennes»). Монпельє-Париж : Datar- Reclus, La Documentation française, 1989. 79 с. ISBN 2-11-002200-0.

Морен Е. Шлях у майбутнє людства. Київ : Ніка-Центр, 2014. 256 с.

Guimarães L, Freire JM. Health policy in the European Union: impact on the Spanish health system. Cad Saude Publica. 2007. 23 Suppl 2:S1. 143-54.

Lluch M, Kanavos P. Impact of regulation of Community Pharmacies on efficiency, access and equity. Evidence from the UK and Spain. Health Policy. 2010. May. 95(2-3). 245-54.

Rivera de los Santos F, Ramos Valverde P, Moreno Rodríguez C, Hernán García M. Salutogenic model analysis in Spain: application in public health and implications for asset health model. Rev Esp Salud Publica. 2011. Mar-Apr. 85(2). 129-39.

Karanikolos M, Mladovsky P, Cylus J, Thomson S, Basu S, Stuckler D, Mackenbach JP, McKee M. Financial crisis, austerity, and health in Europe. Lancet. 2013. Apr 13. 381(9874). 1323-31.

Catalá-López F, García-Altés A. Economic evaluation of healthcare interventions during more than 25 years in Spain (1983-2008). Rev Esp Salud Publica. 2010. Jul-Aug. 84(4). 353-69.

Antonanzas F. The impact of the economic downturn on healthcare in Spain: consequences and alternatives. Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res. 2013. Aug.13(4). 433-9.

Балабанов Г. В., Нагірна В. П., Нижник О. М. Трансформація структури господарства України. Київ : Міленіум, 2003. 404 с.

Державний заклад «Центр медичної статистики Мiнiстерства охорони здоров’я України». 2021 URL: http://medstat.gov.ua/ukr/about.html (дата звернення: 22. 09.2021).

Лист із Державного закладу «Центр медичної статистики Мiнiстерства охорони здоров’я» України в Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи Національної академії наук України (Корнійчуку О.П.) від 20.09.2021 № 01/276.

Трагедія, якої можна уникнути: Подолання в Україні кризи здоров’я людини. Досвід Європи. Київ : ВЕРСО-04, 2009. 72 с.

Cателітний рахунок охорони здоров’я в Україні у 2020 році. Державна служба статистики України : веб-сайт. 2022. URL:

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/oz_rik/arh_sat_rah_zd_u.htm (дата звернення:07.07.2022).

Mackenbach J., Meerding W., Kunst A. Economic implications of socio-economic inequalities in health in the European Union. Directorate-General for Health and Consumers, 2007.

Україна втратила 35–40% ВВП у другому кварталі. Що про економіку під час війни кажуть цифри. Інфографіка [Форбс]. URL: https://forbes.ua/inside/yak-pochuvae-sebe-ukrainskaekonomika-

pid-chas-viyni-infografika-15062022-6613

Bloom D., Canning D., Sevilla J. The Effect of Health on Economic Growth: a production function approach. World Development. 004. Vol. 32, No. 1. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2003.07.002

The WHO 2010 Global Report on Non-Communicable Diseases. URL:

http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789240686458_eng.pdf (дата звернення: 22.09.2021).

Щорічна доповідь про стан здоров’я населення України та санітарно-епідемічну ситуацію. 2011 рік / За ред. Р. В. Богатирьової. Київ, 2012. 438 с.

Ситуаційний аналіз розвитку сімейної медицини в Україні. 2010 рік / За ред. Г. О. Слабкого. Київ, 2011. 28 с.

Моніторинг модернізації первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 2012 р. / Ю. Б. Ященко, Н. Ю. Кондратюк, К. О. Надутий, О. М. Торжевська. Київ, 2013. 23 с.

Корнійчук О. П. Соціально-економічні пріоритети реформування сфери охорони здоров’я України. НАН України, Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи. Київ, 2020. 558 с.

Охорона здоров’я України: стан, проблеми, перспективи : спеціалізоване видання / В. В. Лазоришинець, Л. Я. Ковальчук, Г. О. Слабкий, М. В. Голубчиков, Д. Д. Дячук, А.Ф. Шипю. Київ, 2014. 608 с.

Національні рахунки охорони здоров’я 2011 р. URL: http://ukrstat.org/uk/druk/katalog/kat_u/publposlu.htm (дата звернення: 08.11.2012).

Державна служба статистики України. Офіційний веб-сайт. URL: www.ukrstat.gov.ua/(дата звернення: 04.08.2022)

Олексій Любченко: Тіньовий фонд оплати праці в Україні − майже пів трильйона гривень на рік. Укрінформ. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3283634-lubcenkotinovij-fond-oplati-praci-v-ukraini-majze-piv-triljona-griven-na-rik.html (дата звернення: 07.07.2022)

Корнійчук О. П. Вибір послуг первинної медико-санітарної допомоги у сільській місцевості за умов бідності. Сімейна медицина. 2013. № 5. С. 129−132.

Голяченко О. М. Реформа охорони здоров’я в Україні: як вийти з кризи. Київ : Вся медицина, 2010. 78 с.

Private healthcare, adding value. situation analysis 2018 URL:

https://www.fundacionidis.com/informes/analisis-de-situacion-de-la-sanidad-privada/private-healthcareadding-

value-situation-analysis-2018 (дата звернення: 07.07.2022)

European economy. Economic Papers 507. October 2013. URL:

https://ec.europa.eu/economyfinance/publications/economic_paper/2013/pdf/ecp507_en.pdf (дата звернення: 21.12.2017).

Zweifel P., Felder S., Meiers M. Ageing of population and health care expenditure: a red herring? Health Economics. 1999. No. 8 (6). P. 485−496.

Аслунд А. Україна. Що пішло не так і як це виправити. Київ : ВД «Києво-Могилянська академія», 2015. 294 с.
DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2023.28.034

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.