ВНЕСОК КАФЕДРИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ І ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ ЖИТОМИРСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ У РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ЖИТОМИРЩИНИ

Д. П. Мельничук

Анотація


*

Повний текст:

PDF

Посилання


Формування ринкової економіки : Зб. наук. праць. Спецвип. до 100-річчя Київського національного економічного університету та 40-річчя кафедри управління персоналом. Управління людськими ресурсами : проблеми теорії та практики. Т. 1–3. – К. : КНЕУ, 2005.

Ринок праці та освіта : пошук взаємодії : [Зб. наук. ст.] / Під наук. ред. І. Л. Петрової. – К. : Таксон, 2007. – 200 с.

Куценко В. І. Соціальна сфера : реальність і контури майбутнього (питання теорії та практики) : Монографія / За наук. ред. д. е. н., проф., член.-кор. НАН України Б. М. Данилишина / РВПС України НАН України. – Ніжин : ТОВ “Видавництво “Аспект-Поліграф”, 2008. – 818 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.