АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Зоряна Пушкар, Богдан Пушкар, Марія Пушкар

Анотація


У статті проаналізовано сучасний стан сільського господарства Тернопільської області, розкрито основні проблеми й намічені шляхи їх розв’язання.

 

The article analyzes the current state of agriculture in Ternopil region, the basic problems and ways of their solution.


Ключові слова


сільське господарство; тваринництво; рослинництво; виробництво продукції; agriculture; animal husbandry; crop production; production

Повний текст:

PDF

Посилання


Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку) / [Присяжнюк М. В., Зубець М. В., Саблук П. Т. та ін.]; за ред. М. В. Присяжнюка, М. В. Зубця, П. Т. Саблука, В. Я. Месель-Веселяка, М. М. Федорова. – К. : ННЦ ІАЕ, 2011. – 1008 с.

Державний комітет статистики України [www.ukrstat.gov.ua].

Месель-Веселяк В. Я. Аграрна реформа і організаційно-економічні трансформації у сільському господарстві : доповідь на Дванадцятих річних зборах Всеукраїнського конгрессу економістів-аграрників 25 – 26 лютого 2010 року / В. Я. Месель-Веселяк. – К. : ННЦ “Інститут аграрної економіки”, 2010. – 57 с.

Саблук П. Т. Аграрна реформа в Україні (здобутки, проблеми і шляхи їх вирішення) /П. Т. Саблук, В. Я. Мессель-Веселяк, М. М. Федоров // Економіка АПК. – 2009. – № 12. – С. 3–13.

Сава А. П., Сава П. Т. Регіональні аспекти розвитку аграрного сектору економіки : проблеми і перспктиви // [Електронний ресурс].

Сільське господарство Тернопільської області за 2010 рік : Статистичний збірник / за ред. Т. М. Грищук. – Тернопіль : Тернопільське ГУС, 2011. – 215 с.

Тваринництво України: Статистичний збірник. За ред. Н. С. Власенко . – Київ, 2012. – 211 с. [електронний ресурс].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.